Viešieji pirkimai

Neringos muziejų viešieji pirkimai

  • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą rasite čia.
  • Įstaigos biudžetiniais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę rasite čia.
  • Informaciją apie pradedamą pirkimą (išskyrus mažos vertės), nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį rasite čia.
  • Pirkimų skelbimus nuo 2017 m. liepos 1 d. rasite čia.
  • Pirkimų ataskaitas rasite čia.
  • Sudarytas sutartis rasite čia.