Kontaktai

Darbuotojų sąrašas, kontaktai, pareigos

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti nesivadovaujant konkrečia schema, todėl kiekvieno darbuotojo el. pašto adresas (pagal vardą, atliekamą funkciją arba bendrasis įstaigos) yra pateikiamas žemiau lentelėje. 


Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas

Dr. Lina Motuzienė

Direktorė

846952260 info@neringosmuziejai.lt

Dr. Indrė Žigeu

Direktoriaus pavaduotoja 846952260 indre@neringosmuziejai.lt
Genovaitė Grigaitienė

Fondų saugotoja

865201166 fondai@neringosmuziejai.lt

Ingrida Vaitkuvienė

Vyriausioji buhalterė

846952260

buhalterija@neringosmuziejai.lt

Vitalija Teresa Jonušienė

Muziejininkė-istorikė

846952260

info@neringosmuziejai.lt

Edita Anglickaitė-Beržinskienė

Muziejininkė-edukatorė 846952260

edukacija@neringosmuziejai.lt

Jūratė Ruzveltienė Muziejaus ekskursijų vadovė 846952260 info@neringosmuziejai.lt
Danutė Kaškevičienė

Muziejaus kasos apskaitininkėmuziejaus prižiūrėtoja-kasininkė

846952260 info@neringosmuziejai.lt
Saulius Grigaitis Archyvaras-muziejaus prižiūrėtojas 846952260

info@neringosmuziejai.lt

Rimgaudas Stūrys Specialistas ūkio reikalamsvairuotojas 846952260

info@neringosmuziejai.lt

Regina Šulcienė Valytoja 846952260

Albina Stūrienė

Valytoja 846952260

Informacija atnaujinta 2021–07–29