Kontaktai

Darbuotojų sąrašas, kontaktai, pareigos

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti nesivadovaujant konkrečia schema, todėl kiekvieno darbuotojo el. pašto adresas (pagal vardą, atliekamą funkciją arba bendrasis įstaigos) yra pateikiamas žemiau lentelėje. 


Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas

Dr. Lina Motuzienė

Direktorė

846952260 info@neringosmuziejai.lt

Dr. Indrė Žigeu, laikinai nedirba

Direktoriaus pavaduotoja 846952260 indre@neringosmuziejai.lt
Genovaitė Grigaitienė

Fondų saugotoja

865201166 fondai@neringosmuziejai.lt

Lina Galiūtė

Vyriausioji buhalterė

846952260

buhalterija@neringosmuziejai.lt

Dr. Dovilė Bataitytė

Programų koordinatorė

846952260

info@neringosmuziejai.lt

Vitalija Teresa Jonušienė

Muziejininkė-istorikė

846952260

info@neringosmuziejai.lt

Edita Anglickaitė-

Beržinskienė, laikinai nedirba

Muziejininkė-edukatorė 846952260

edukacija@neringosmuziejai.lt

Justina Trapokaitė

Muziejininkė-edukatorė 846952260

edukacija@neringosmuziejai.lt

Jūratė Ruzveltienė Muziejaus ekskursijų vadovė 846952260 info@neringosmuziejai.lt

Danutė Kaškevičienė

Raštinės administratorė

846952260 info@neringosmuziejai.lt

Informacija atnaujinta 2021–08–31