Kontaktai

Darbuotojų sąrašas, kontaktai, pareigos

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti nesivadovaujant konkrečia schema, todėl kiekvieno darbuotojo el. pašto adresas (pagal vardą, atliekamą funkciją arba bendrasis įstaigos) yra pateikiamas žemiau lentelėje. 


Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas

Dr. Lina Motuzienė

Direktorė

+37046952260 info@neringosmuziejai.lt

Dr. Indrė Žigeu

Direktoriaus pavaduotoja +37046952260 indre@neringosmuziejai.lt
Genovaitė Grigaitienė

Fondų saugotoja

+37065201166 fondai@neringosmuziejai.lt

Lina Gailiūtė

Vyriausioji buhalterė

+37046952260

buhalterija@neringosmuziejai.lt

Julija Pocienė

Programų koordinatorė

+37046952260

info@neringosmuziejai.lt

Vitalija Teresa Jonušienė

Muziejininkė-istorikė

+37046952260

info@neringosmuziejai.lt

Edita Anglickaitė-

Beržinskienė

Muziejininkė-edukatorė +37046952260

edukacija@neringosmuziejai.lt

Jūratė Ruzveltienė

Muziejaus ekskursijų vadovė +37046952260 info@neringosmuziejai.lt

Danutė Kaškevičienė Raštinės administratorė +37046952260 info@neringosmuziejai.lt

Informacija atnaujinta 2024–01–02