Kontaktai

Darbuotojų sąrašas, kontaktai, pareigos

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti nesivadovaujant konkrečia schema, todėl kiekvieno darbuotojo el. pašto adresas (pagal vardą, atliekamą funkciją arba bendrasis įstaigos) yra pateikiamas žemiau lentelėje. 


Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas

Dr. Lina Motuzienė

Direktorė

846952260 lina@neringosmuziejai.lt

Dr. Indrė Žigeu

Direktoriaus pavaduotoja 846952260 indre@neringosmuziejai.lt
Genovaitė Grigaitienė

Fondų saugotoja

865201166 fondai@neringosmuziejai.lt

Ingrida Vaitkuvienė

Vyriausioji buhalterė

846952260

buhalterija@neringosmuziejai.lt

Vitalija Teresa Jonušienė

Muziejininkė-istorikė

846952260

info@neringosmuziejai.lt

Edita Anglickaitė-Beržinskienė (motinystės atostogose)

Muziejininkė-edukatorė

846952260

edukacija@neringosmuziejai.lt

Julija Pocienė

Muziejininkė-edukatorė

846952260

edukacija@neringosmuziejai.lt

Jūratė Ruzveltienė Muziejaus ekskursijų vadovė 846952260 info@neringosmuziejai.lt

Sigita Vaškaitienė (motinystės atostogose)

Programų koordinatorė 846952260 vadyba@neringosmuziejai.lt
Danutė Kaškevičienė

Muziejaus kasos apskaitininkė,muziejaus prižiūrėtoja-kasininkė

846952260 info@neringosmuziejai.lt
Saulius Grigaitis Archyvaras-muziejaus prižiūrėtojas 846952260

info@neringosmuziejai.lt

Rimgaudas Stūrys Specialistas ūkio reikalamsvairuotojas 846952260

info@neringosmuziejai.lt

Regina Šulcienė Valytoja 846952260

Albina Stūrienė

Valytoja 846952260

Informacija atnaujinta 2019-09-20