Vadovas

Įstaigos Neringos muziejai direktorė

 

DR. LINA MOTUZIENĖ

 

Išsilavinimas:

2015 m. gruodžio 18 d. apginta humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties disertacija „Tarp istorijos ir politikos: atminimo kultūrų transformavimas(is) Kaliningrado mieste (1989–2014)” jungtinėje Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje. Suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

2008 m. baigė Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijas Klaipėdos universitete. Suteiktas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

2006 m. baigė pagrindinių universitetinių istorijos studijų programą Klaipėdos universitete. Suteiktas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 

Darbo patirtis:

Nuo 2017 m. sausio 8 d. – Neringos muziejai direktorė

Nuo 2008 m. lapkričio 7 d. – VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“ direktorė.

Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. birželio 1 d. – asistentė Klaipėdos kolegijos Humanitarinių mokslų fakultete Kultūros vadybos katedroje. Dėstomas dalykas: rekreacijos ir kultūrinio turizmo organizavimas.

Nuo 2008 m. liepos 1 d. – muziejininkė-programų koordinatorė Rašytojo Thomo Manno memorialiniame muziejuje.

Nuo 2005 m. rugsėjo iki 2008 m. liepos 1 d. administratorė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.

2005 m. liepa – rugsėjis  – metodininkė Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre.

 

Suorganizuoti mokslo renginiai:

 1. 2018 m. rugsėjo 7–9 d. Nidoje kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu surengta mokslinė konferencija „2018-ųjų karo istorijos skaitymai: Karas ir visuomenė“.
 2. 2017 m. rugsėjo 2124 d. kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu surengta mokslinė konferencija "Remembrance of the First World War in Interwar Europe. In search for new analytical categories" Nidoje, Thomo Manno kultūros centre.
 3. 2017 m. balandžio 2021 d. kartu su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu ir Lietuvos istorijos institutu surengtas VIII nacionalinis istorijos krypties doktorantų seminaras Klaipėdos universitete.
 4. 2017 m. sausio 1920 d. kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu surengta mokslinė konferencija Lietuviai Didžiajame kare ir Didysis karas Lietuvoje, Nidoje, Thomo Manno kultūros centre.
 5. 2016 m. rugsėjo 1517 d. kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu suorganizuotas mokslinis seminaras „Teisė sukilti.
 6. 2014 m. birželio 1215 d. kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu suorganizuota tarptautinė Šiaurės rytų ir Vidurio Europos rinkinių ir dokumentų tyrimų komisijos (KAFU) konferencija Archyvinės archeologijos horizontai Nidoje, Thomo Manno kultūros centre.
 7. 2014 m. spalio 1516 d. surengta konferencija Paminklai, muziejai, reprezentacijos. Rytų Prūsija prieš ir po Pirmojo pasaulinio karo. Seminaras, skirtas Kuršių nerijos etninės tradicijos, kutūros paveldo plėtrai ir architekto, muziejininko Richardo Jepseno Dethlefseno gimimo 150-osioms metinėms paminėti. 
 8. 2013 m. gegužės 10 d. kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu suorganizuotas seminaras „Kristijono Donelaičio literatūrinis palikimas  impulsas XIX amžiaus Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo tyrinėtojams“.
 9. 2013 m. rugsėjo 20–22 d. tarptautinė konferencija "Kontakte und Kulturtransfer im historischen Raum Ostpreußen (17002000) / Contacts and Cultural Transfer in Historical Area of East Prussia (17002000)" („Kontaktai ir kultūrinis transferas istorinėje Rytų Prūsijos erdvėje“), Surengta kartu su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos centru, Berlyno technikos universiteto Antisemitizmo studijų centru (Zentrum für Antisemitismusforschung) ir Academia Baltica (Sankelmark, Vokietija).
 10. 2012 m. rugsėjo 2122d. suorganizuotas seminaras „Kuršių nerijos etninė tradicija kultūros asmenybių palikime XIX a. pab.  XX a.“
 11. 2011 m. rugsėjo 910 d. suorganizuotas tarptautinis mokslo seminaras „A. Bezzenbergeris – etnografas ir akademinės baltistikos pradininkas“.
 12. 2011 m. gegužės 2728 d. kartu su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos centru, suorganizuotas tarptautinis mokslinis seminaras „Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje“, vykęs Klaipėdos universitete.
 13. 2011 m. balandžio 2122 d. suorganizuotas jungtinės Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantų seminaras.
 14. 2010 m. gegužės 2021 d. suorganizuotas jungtinės Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantų seminaras.
 15. 2009 m. spalio 23 d. kartu su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Identiteto lūžiai: Rytų Prūsija – Prūsų Lietuva – Mažoji Lietuva“.

 

Patirtis ES ir kitų projektų įgyvendinime:

 1. 2005 m. liepa–rugsėjis – tarptautinio kultūros paveldo projekto „Neužšąlanti kultūra: mitas ar realybė?“ organizatorė. Pareigos: administravimas, tarptautiniai ryšiai, viešieji ryšiai.
 2. Europos Sąjungos ir Roberto Boscho fondo finansuoto tarptautinio projekto HALMA 2008–2013 m. vadovė Lietuvoje. Pareigos: projekto administravimas, tarptautinės strategijos planavimas, ryšiai su visuomene.
 3. Tarptautinio projekto “Letters to Milosz”, finansuoto Europos kultūros fondo ir Europos komisijos, vadovė Lietuvoje, 2013 m. Pareigos: vadovavimas, administravimas, projekto strateginis planavimas.
 4. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimoprojekto “Meetings between employees of the Thomas Mann Museum in Nida (Lithuania) and the employees of the Hamsun Centre, Hamarøy (Norway)” vadovė, 2013 m. Pareigos: vadovavimas, administravimas, strateginis planavimas.
 5. Europos regioninės plėtros fondo iš dalies finansuotas LietuvosLenkijosRusijos bendradarbiavimo tarp sienų programos projektas «CROSSROADS 2.0» – «Lagoons as crossroads for tourism and interactions of peoples of South-East Baltic: from the history to present» ekspertė, 2013–2014 m.
 6. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimo programos projektas „Veiklos vykdytojo ir veiklos partnerių vizitai vieniems pas kitus, siekiant parengti donorų partnerystės projektą“ ekspertė, 2014 m.
 7. Tarptautinio projekto “Baltic Sea History”, finansuoto Europos komisijos, vadovė Lietuvoje, 2012–2014 m. Šalys, dalyvavusios projekte: Vokietija, Lenkija, Estija ir Latvija. Patirtis: administravimas, strateginis planavimas, ekspertavimas.
 8. Tarptautinio projekto „Thomo Manno festivalis“ vadovė. Pareigos: vadovavimas, administravimas, strateginis planavimas, ryšiai su visuomene, 2008–2016 m.
 9. 2013–2014 m. projekto „Rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus ekspozicijos atnaujinimas“ vadovė.
 10. 2016–2017 m. programos „Klaipėda – kultūros sostinė“ projekto „Nuostabiosios žemės beieškant. Kultūrinio turizmo maršrutas nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio“ vadovė.
 11. Nuo 2009 m. tęstinio leidinio-almanacho „Nidos sąsiuviniai“ sudarytoja (2018 m. išleistas XI tomas).

Publikacijų sąrašas:

 1. Vaizdai iš Lietuvos. Fotografo Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas. Sud.: Lina Motuzienė, Vasilijus Safronovas. Vilnius, 2017.
 2. Motuzienė, Lina. „Praeities simbolių aktualizavimas Kaliningrade po 1990 metų:  būdingiausių tendencijų apibrėžtys“. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ,t. XXIV).Sud. Vasilijus Safronovas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2012.
 3. МОТУЗЕНЕ, Лина. Фотография в контексте культурной памяти Восточной Пруссии. In Культурное наследие Восточной Пруссии. Ч. 2. Сост. Г. БЛАЖЕНЕ, Н. ЛИХИНА. Калининград, 2011, с. 3843.
 4. Strakauskaitė, N., Motuzienė, L. Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų kolekcijoje (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia). Klaipėda, 2010
 5. МОТУЗЕНЕ, Лина. Томас Манн – символ идентитета в двух культурах (на пример Куршской косы). In Pamięć i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowychim. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Nr. 249). Podred. T. CHRZANOWSKIEGO. Olsztyn, 2009, s. 108–115.
 6. Motuzienė, Lina. Istorinės atminties problematika Klaipėdos, Olštyno ir Kaliningrado srities mokslininkų dėmesio centre. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Klaipėda, 2009, p. 343344.

Kita veikla:

Neringos savivaldybės kultūros ir meno tarybos narė, Neringos miesto vietos veiklos grupės vadovė, Neringos nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė, Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo narė.

 

Papildoma informacija:

Užsienio kalbų mokėjimas: lietuvių (gimtoji), rusų, anglų, vokiečių, lenkų (pagrindai).

Kompiuterinis raštingumas: Windows, Mac OS X operacinės sistemos, Microsoft Office programos (Word, Exel, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote), Adobe Lightroom ir kt.

 

Informacija atnaujinta 2019-01-16