Finansinės ataskaitos

Finansinės atskaitomybės ataskaitos

Už 2023 m.

Už 2022 m. 

Už 2021 m.

Už 2020 m. 

Už 2019 m. 

Už 2018 m. 

Už 2017 m. 

Už 2016 m.