Informacijos rinkimas apie asmenį

Informacijos apie asmenį surinkimas

Įstaigoje Neringos muziejai pareigybių, į kurias įstaigos Neringos muziejai direktorius prieš skiriant asmenį privalo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, nėra.