Nidos švyturys

Tik 132 laipteliai iki vaizdo iš paukščio skrydžio...

 

Nidos švyturys turi du gyvenimus: pirmasis tęsėsi nuo pastatymo 1874 m. iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, o antrasis prasidėjo sovietmečiu, 1953 m. pastačius iki šiandien stovintį 29 m aukščio švyturį.

Švyturio gimimo ištakose Urbo kalnas buvo plika 51 m aukščio įspūdinga smėlio kopa, kuri apie 1870 metus buvo tik pradėta apželdinti. Anuomet Nidos švyturys tapo žmogaus pergalės prieš smėlio stichiją simboliu. Ne menkas iššūkis ant smėlio kalno pastatyti 27 m aukščio stabilų statinį, todėl švyturio pamatai buvo skaldyti akmens blokai, įleisti net į 3 m gylį. Jis puikiai išstovėjo 70 metų ir būtų ilgiau stovėjęs, jei Antrojo pasaulinio karo pabaigoje nebūtų sąmoningai susprogdintas besitraukiančios vokiečių kariuomenės kaip strateginis objektas.

Kai kalbame apie senąjį Nidos švyturį, jis turėjo dar vieną svarbią funkciją: ne tik rodė kelią laivams, bet ir perspėdavo apie artėjančias audras. Maždaug 19 a. pabaigoje Nidos švyturio viršutinėje dalyje atsirado „šoninės antenos“. Tai buvo konstrukcija, kuri leido švyturininkui, telegrafu gavus pranešimą apie artėjančią audrą, ant jos iškabinti atitinkamus signalus – vėliavas. Dėl šių „antenų Kuršių marių žvejai jį meiliai vadino švyturiu su sparnais.

Laukinių rožių apsuptas raudonų plytų aštuonkampis pastatas buvo mylimas gyventojų ir poilsiautojų, puikavosi to laikmečio atvirukuose ir net įgavo „žmogišką“ vardą: tarpukaryje publika iš Vokietijos, Karaliaučiaus, Tilžės Nidos švyturį vadino „Raudonuoju Kristupu“.

Pirmasis Nidos švyturio gyvenimas baigėsi dramatiškai 1944 m. pabaigoje, tačiau jau 1945 m. nuo Urbo kalno vėl sklido šviesa. Žinoma, tai buvo laikino pobūdžio švyturys, o tai tik patvirtina, koks svarbus yra Nidos švyturys laivų navigacijai!

Dabartinis cilindro formos gelžbetoninis Nidos švyturio bokštas iškilęs virš jūros lygio 79 metrus. Jis siunčia baltos šviesos signalus, kurie matomi jūroje net už 41 km. Specialus sutartinis signalas (2 trumpi ir 1 ilgas blyksnis) informuoja jūreivius, jog čia nėra uosto. Šiuo metu švyturys veikia automatiškai ir nebeturi švyturininko, kuris ligtol buvo itin svarbi figūra.