Ypatingas Neringos savivaldybės dėmesys Kuršių nerijos kultūros vertybėms

2017
Lapkritis
08

Lapkričio 13 d. 17 val. Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Neringa) pristatomos kultūros ir istorinio paveldo vertybės, dalį kurių šiais metais įstaigai Neringos muziejai padėjo įsigyti Neringos savivaldybė.

Pristatyme išvysime unikalų garsiosios XIX a. pab. – XX a. pr. Nidos dailininkų kolonijos menininko Ernsto Mollenhauerio paveikslą, tapytą Nidoje 1924 metais, vokiečių istoriko Valterio Hubačo (Walther Hubatsch) studijų laikų Karaliaučiaus universitete atributiką, indą su įspaudu „Herm. Blode”, menantį iki Antrojo pasaulinio karo gyvavusio žymaus Hermanno Blode’s viešbučio laikus, retus leidinius, reikšmingus Lietuvos istorijos, mokslo, literatūros tyrimams, ikonografinius rinkinius. Šiomis vertybėmis Neringos muziejai papildė savo eksponatų klodus per pastaruosius pusantrų metų.

2016 m. balandžio 1 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu prie Rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus buvo prijungtos dar dvi įstaigos: Neringos istorijos muziejus ir Žvejo etnografinė sodyba, virtę į didesnį ir profesionalesnį darinį – įstaigą Neringos muziejai.

„Apžiūrėję visų trijų muziejų eksponatų fondus, supratome, kad vienu iš pagrindinių muziejaus prioritetų turi būti telkiamas dėmesys į muziejaus eksponatų kaupimą ir jų įsigijimą. Turtinga Kuršių nerijos istorija, aprėpianti istorinį laikotarpį nuo Rytų Prūsijos, Nepriklausomos Lietuvos Respublikos iki šių dienų privalo gausiau atsispindėti ir Neringos muziejai archyviniuose kloduose. Mūsų tikslas yra kaip įmanoma daugiau surinkti vertingas ir prasmingas prarastos istorijos vertybes” – teigė Neringos muziejai direktorė dr. Lina Motuzienė. Realizuodami šiuos tikslus, Neringos muziejai siekia geriau supažindinti visuomenę su Kuršių nerija kaip savitą istorinę raidą turinčiu kraštu, pozityviu požiūriu į praeitį, įveikiant įsigalėjusius stereotipus ir tokio požiūrio perdavimą tiek bendruomenės nariams, tiek muziejų lankytojams.

Per pastaruosius pusantrų metų Neringos muziejai įsigijo ne vieną originalią šio krašto istorijai ir kultūrai muziejinę relikviją, alsuojančią vietos dvasia, kuriomis bus pildomos atnaujinamos muziejų ekspozicijos, siekiant sukurti modernius ir patrauklius muziejus šių dienų lankytojams, atvykstantiems ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Šių vertybių įsigijimui šiais metais nemenką lėšų dalį skyrė Neringos savivaldybė ir miesto taryba.

„Mes norime, jog Neringos miestas, Kuršių nerija būtų žymi ne tik gamta, gražiausiais paplūdimiais, bet ir prasminga kultūros įstaigų veikla. Ypatingą dėmesį norime atkreipti į unikalią Kuršių nerijos istoriją, turtingai papildančią visos Lietuvos praeitį, todėl remsime kultūros įstaigų iniciatyvas ir ateityje” – teigė Neringos meras Darius Jasaitis.

Lapkričio 13 d. 17 val. Kuršių nerijos istorijos muziejuje Neringos miesto gimtadienio renginių ciklo metu pirmą kartą visuomenei pristatomi praeities ženklai: per pastaruosius pusantrų metų sukauptos kultūros, meno, istorijos vertybės. Renginyje dalyvaus Klaipėdos universiteto istorikė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, muziejaus mecenatas Gerardas Skrickis ir kiti garbingi svečiai.