V Nidos forumas „Tautos vardu. Populizmo grėsmės Europai“

2022
Rugsėjis
09

Rugsėjo 9 d. (penktadienis)

Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Nida)

9.30 val. Atidarymas

Rytinė sesija, moderuoja Antanas Gailius

10.00 – 11.30 prof. Dainius Žalimas (VDU Teisės fakulteto dekanas, buvęs LR Konstitucinio

teismo pirmininkas)

„Konstitucija ir politinis  populizmas“

11.45– 13.15 val.  dr. Jogilė Ulinskaitė  (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
 institutas) 

“Iš kur populizmas atsiranda? Populizmo kūrimas Lietuvoje“ 

Popietinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

15.00 – 16.30 val. Edwin Bendyk (PL) (žurnalistas, Stepono Batoro fondo valdybos

pirmininkas)

„Tarp dešiniojo populizmo ir liberaliojo naciopnalizmo. Karo Ukrainoje pamokos“

Rugsėjo 10 d. (šeštadienis)

Rytinė sesija, moderuoja dr. Jogilė Ulinskaitė

10.00 – 11.30 

Dr. Timothy Noble (GB/CZ) (Prahos Karlo universiteto Protestantų
 teologijos Ekumeninio instituto misiologijos docentas)

„Išrinktoji rasė, šventoji tauta, Dievo tauta“: Populizmas ir jo religinės šaknys“

11.45– 13.15 val. Darejan Jana Javakhishvili (GE) ( Tbilisio Ilia State University klinikinės
 psichologijos profesorė)

 „Kolektyvinė trauma, politinė propaganda ir karas: Rusijos ir Gruzijos pavyzdžiai“

Popietinė sesija, moderuoja Antanas Gailius

15.00 – 16.30 val. Sofi Oksanen  (Suomijos rašytoja) 

 „Putino kova prieš moteris“

16.45 – 18.15 Dr. Thomas Arnold (DE) (Drezdeno-Meiseno vyskupijos Katalikų akademijos

direktorius)

„Didžiojo plyšio ilgesys. Naujojo centro partija (Die Neue Mitte) Rytų Vokietijoje ir bažnyčių

reakcijos“

20.00 Baltarusių poetės Sabinos Brilo poezijos vakaras Kuršių nerijos istorijos muziejuje

Dalyvauja autorė ir jos literatūros vertėjas Gintaras Grajauskas

Rugsėjo 11 d. (sekmadienis)

9.00 Šv. Mišios Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje

Mišias aukos kun. Antanas Saulaitis, SJ