Nidos žvejo etnografinėje sodyboje inovatyvi ir tvari edukacinė-ekspozicinė erdvė

2020
Gruodis
14

Nidos žvejo etnografinėje sodyboje inovatyvi ir tvari edukacinė-ekspozicinė erdvė

2020-12-14

Nidos žvejo etnografinė sodyba yra įkurta Nidoje ant Kuršių marių kranto. Sodyba pastatyta 1927 m. ir, kaip būdinga Kuršių nerijos architektūrai, ją sudaro du namai, sujungti vienas su kitu. Nuo 1973 m. sodybos ekspozicija buvo nekeista ir neatitiko šiuolaikinės visuomenės poreikių, tad 2017 m. gavus Lietuvos kultūros tarybos dalinį finansavimą ir bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais pirmą kartą atnaujinta Sodybos muziejaus ekspozicija, panaudojant šiuolaikinę inovatyvią įrangą bei kitus vizualinius sprendimus, kūrybines instaliacijas, pritaikytas bet kurios amžiaus grupės lankytojams. Atnaujinus buvusią ekspoziciją, ji tapo gerokai patrauklesne Lietuvos ir užsienio turistams, vietos bendruomenei. Šiuo metu viename iš sujungtų namų įrengta muziejaus ekspozicija, supažindinanti lankytojus su XIX a. pab. – XX a. pr. būdingu Kuršių nerijos žvejų namų interjeru ir buitimi.

Siekiant muziejuje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo ir sklaidos visuomenėje, siekiant tapti šiuolaikišku, visuomenės poreikius atliepiančiu muziejumi, bus įrengta ir pirmą kartą lankymui atverta edukacinė-ekspozicinė erdvė su integruotomis inovatyviomis ir tvariomis mokymosi priemonėmis, sukurta bendradarbiaujant su KKI atstovais. Šios erdvės turinio koncepcija – žvejų gyvenimas ir darbas skirtingais metų laikais, kuri suteiks naują dimensiją ir papildomo gylio esamai Sodybos ekspozicijai. Tikslinė auditorija: visų amžiaus grupių lankytojai – vaikai, jaunimas, šeimos, senjorai. Modernioje edukacinėje-ekspozicinėje erdvėje bus vykdomi edukaciniai užsiėmimai, sudarantys sąlygas kūrybinei raiškai, skaitmeninių kultūros vertybių panaudojimui kūrybiškumo ugdymo procesuose, taip pat įvairūs meniniai projektai, kūrybiniai eksperimentai, t.t. Ekspozicija buvo kuriama tvariomis priemonėmis, kurių skaitmeninis turinys galės būti lanksčiai keičiamas, atnaujinamas. Turinys pritaikytas įvairiakalbei auditorijai 3 kalbomis. Inovatyvioms edukacinėms programoms įgyvendinti buvo įdiegti interaktyvūs ekranai su interaktyviais-kinestetiniais baldais.

Atnaujinta ekspozicija jaunąjį lankytoją pritrauksime inovatyviomis turinio pateikimo technologijomis, užsienio turistus – autentiškais kūrybiniais sprendimais, o jau ne kartą besilankančius – naujai atsiveriančiomis Sodybos patalpomis bei jose pateikiamo turinio klodais. Pritaikius lankymui bei įrengus edukacinę-ekspozicinę erdvę pagal parengtą projektą, neabejotinai padaugės ne tik muziejaus lankytojų, bet svarbiausia – edukacinių programų, jas lydinčių veiklų bei jų dalyvių skaičius, kitų (etno)kultūrinių renginių. Inovatyviai įrengta ir naujas erdves lankytojams atverianti Sodyba skatins visuomenės domėjimąsi unikalia Kuršių nerijos istorija, kultūros paveldu. Patraukliose atnaujintose Sodybos patalpose bus kuriamos palankios sąlygos burtis vietos bendruomenei, taip kuriant gerovės visuomenę regione. Naujoje erdvėje lankytojai ne tik sužinos kuo užsiėmė senieji žvejai, bet ir patys išmoks naujų dalykų, įgis tolerancijos kultūrinei įvairovei ir perneš žinias ateinančioms kartom, taip užtikrinant kultūrinės-istorinės atminties puoselėjimą, visuomenės laisvalaikio turtinimą.

Projektą finansuoja:

Lietuvos kultūros taryba

Projekto partneris:

Neringos savivaldybė