Nidos dailininkų koloniją atkuriant

2020
Spalis
01

Nidos dailininkų koloniją atkuriant

2020-10-01

Unikali ir iki šiol Europoje žinoma Nidos dailininkų kolonija XIX a. pabaigoje įsikūrė žvejų kaimelyje Nidoje. Nidos, kaip ir kitų panašiu laiku Šiaurės ir Baltijos jūrų pakrantėse pradėjusių formuotis dailininkų kūrybos centrų svarba XIX a. pab. – XX a. pr. Europos tapybos istorijai toli peržengė vienos šalies ribas. Pajūrio, pamario kraštovaizdžio ir kūrybai palankios atmosferos įkvėpti dailininkai Nidoje kūrė darbus, turėjusius įtakos atsinaujinančiai tapybai ir ekspresionizmo srovei.  Nidoje tuo metu viešėjo apie 300 dailininkų, kurie čia lankėsi ir kūrė, taip pat čia viešėjo žymūs rašytojai, muzikai, aktoriai, fotografai, kitų meno sričių atstovai. Nidos dailininkų kolonijos gyvavimo metu joje sukurta gausa meno kūrinių, šiuo metu žinomų visame pasaulyje. Antrojo pasaulinio karo įvykiai ir baigtis priverstinai nutraukė garsiosios organizacijos veiklą. Dalis dailės kūrinių sunaikinta, kita dalis pateko į Vokietijos Rytprūsių krašto muziejų Liuneburge.

Pastaruosius kelerius metus Nidoje pradėti pirmieji projektai, kuriais siekiama atgaivinti išskirtinę regione Nidos dailininkų koloniją. Du unikalūs reiškiniai: europinės reikšmės menininkų sambūris, žinoma Nidos dailininkų kolonija ir privačių kolekcininkų klaipėdiečio Aleksandro Popovo ir vilniečio Alvydo Pikelio sukaupti tapybos ir grafikos rinkiniai, jau kelerius metus materializavo istorinę dailininkų koloniją. Neringos muziejų, Thomo Manno kultūros centro ir kitų partnerių entuziazmu šių kolekcijų pagrindu surengtos meno parodos Nidos, Juodkrantės ir Klaipėdos bendruomenėms. Per dešimtmetį sukauptame A. Popovo rinkinyje didžiąja dalimi puikuojasi Nidos dailininkų kolonijoje buvojusių dailininkų kūryba. Rinkinio paveikslai atskleidžia plačią stilistinę ir motyvų įvairovę, kuria pasižymėjo ilga kolonijos istorija: dailininkų žvilgsnį į Klaipėdos krašto gamtą, žmones, žvejų kasdienybę, byloja apie nepakartojamą, tarp vandenų, jūros ir marių įsiterpusios siauros žemės juostos savitumą, kuris taip traukė ir žavėjo menininkus.

Šiuo metu Neringos muziejai įgyvendina projektą „Gamtos ir kūrybos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant“. Projekto veiklomis siekiama nepertraukti jau tradicija tapusių meninių parodų pristatymus Neringos mieste, taip siekiant sukurti vaizdų ir reikšmių šaltinį, iš kurio vietos bendruomenė gali semtis medžiagos savo tapatybės rėmams užpildyti. Dabartinės bendruomenės gyvenimui meninės parodos padeda suformuoti aiškų savivaizdį, vertybes ir įsitikinimus.

Pagrindinis projekto tikslas  sustiprinti vietos kultūrinį identitetą, meninėmis ir literatūrinėmis raiškos priemonėmis padėti pagrindą Nidos dailininkų kolonijos atkūrimo idėjai, sukuriant naują tarptautinę meninę-kultūrinę erdvę Nidoje.

Šiuo metu rengiama nauja knyga „Kūrybos ir gamtos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant“, kurioje skaitytojas bus supažindintas su skirtingais laikotarpiais kūrusiais Nidos dailininkų kolonijos menininkais, jų prisiminimais ir skirtingų autorių įžvalgas apie šį garsųjį reiškinį, gyvavusį Nidoje iki Antrojo pasaulinio karo pradžios.

 

Projektą finansuoja:

Lietuvos kultūros taryba

Projekto partneris:

Neringos savivaldybė