Neringos muziejai pakvietė Neringos bendruomenės narius į išvyką „Draugų namų tinklas“

2022
Gegužė
30
Neringos muziejai pakvietė aktyviuosius Neringos bendruomenės narius į išvyką „Draugų namų tinklas“, kurio tikslas buvo aplankyti nedidelius kaimyninius muziejus-namus, kuriuose gyveno ir dirbo žymios asmenybės, gyvenusios ir kūrusios Mažosios Lietuvos regione. Išvykos metu keliavome ir kultūrinio turistinio maršruto „Dvi dienos su genius loci“ keliais, aplankant dar ir Bitėnuose esantį Martyno Jankaus muziejų bei garsiąsias Bitėnų kapinaites. Už įdomius pasakojimus esame dėkingi išvykos gidui Denisui Nikitenkai, už nepamirštamą ir įtraukią ekskursiją Martyno Jankaus muziejuje ir Bitėnų kapinaitėse dėkojame Liudvikai Burdžiuvienei, o žingeidžiajai Neringos bendruomenei už buvimą kartu!
Tarptautinis projektas “Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: genius loci-regiono dvasia” , kurio įgyvendinimas Neringos muziejams jau eina į pabaigą, sukūrė geras galimybes plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą tarp kaimyninių kultūros institucijų, įtraukti vietos bendruomenės į kultūros paveldo išsaugojimo veiklas, o birželio 4 dieną 15.00 val. bus atverta nauja Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspozicija ir pristatyta visuomenei.
  • Projektas „Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: genius loci - regiono dvasia” („Immanuel Kant and Thomas Mann: Genius loci - a spirit of the region”) įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal sutartį 1S-195, 2020-06-05. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.