Naujas projektas, skirtas kultūros paveldui plėtoti

2020
Birželis
15

NAUJAS PROJEKTAS, SKIRTAS KULTŪROS PAVELDUI PLĖTOTI

Neringos muziejai šių metų birželio mėn. pradeda įgyvendinti naują tarptautinį projektą

Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: vietos genijai–regiono dvasia / KantoMannia. Projektas vyks iki 2022 m. birželio 3 d.

 

Bendras projektas apjungs dviejų žymių kultūros organizacijų patirtį, išsaugant pasaulinio garso filosofo Immanuelio Kanto ir Nobelio premijos laureato Thomo Manno palikimą – pasienio regiono dvasios ir kultūros paveldo įsikūnijimą. Projektas analizuoja kultūros ir istorijos paveldą kaip pagrindinį vietos socialinės ir ekonominės plėtros šaltinį. Šiuo projektu siekiama išplėsti tarpvalstybinio kultūros paveldo ir vietos žmogiškųjų išteklių naudojimą turizmo plėtrai Nidoje ir Veselovkoje.

 

Vykdant projektą, bus sukurtos naujos ekspozicijos „Immanuelio Kanto muziejuje: pastoriaus namuose“ ir Kuršių nerijos istorijos muziejuje Nidoje. Taip pat bus sukurtas tarptautinis turistinis maršrutas „Dvi dienos su Genius loci“, bus organizuojami renginiai su vietos bendruomenėmis, festivaliai, konkursai ir kiti renginiai.

 

Projekto partneriai:

  • Valstybinė Kaliningrado srities organizacija „Katedra“ – pagrindinis partneris
  • Neringos muziejai (Nida, Lietuva)