Mokslinis palikimas rašytojo Thomo Manno memorialiniam muziejui Nidoje

2017
Rugsėjis
28

Maloniai kviečiame rugsėjo 28 d. (ketvirtadienį) 16.30 val. į oficialų retų knygų kolekcijos perdavimo ceremoniją, kuri vyks rašytojo Thomo Manno memorialiniame muziejuje (Skruzdynės g. 17, Neringa).

Netoli Hamburgo esančiame Reinbeke gyvenančio literatūrologo ir Thomo Manno eksperto Berndo Michaelio Kraskės (Bernd Michael Kraske) iniciatyva, rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus Nidoje gaus dalį Hamburgo literatūros profesoriaus Klauso Šrioterio (Klaus Schröter) paliktos bibliotekos.

Klausas Šrioteris, gimęs 1931 metais Karaliaučiuje, buvo Niujorko Kolumbijos universiteto, Amsterdamo ir Hamburgo universitetų vokiečių ir lyginamosios literatūrologijos profesorius. Jis buvo vokiečių rašytojo Johano Volfgango Gėtės (J.W. von Goete) bibliografijos sudarymo bendraautorius Hamburgo universitete, monografijų apie rašytojus Thomą ir Heinrichą Mannus, Alfredą Diobliną (Alfred Döblin) ir Heinrichą Biolį (Heinrich Böll) autorius.

Klausas Šrioteris mirė 2017 metų sausio mėnesį Hamburge.

Iš jo palikimo rašytojo Thomo Manno memorialiniam muziejui tenka apie 200 tomų, parašytų Thomo Manno, o ypatingai apie Thomą Manną, jų tarpe daug retų antrinės literatūros egzempliorių, kuria rėmėsi ir Thomas Mannas, rašydamas savo pasaulinės vertės kūrinius.

Knygų pateikėjas, Berndas M. Kraskė su Klausu Šrioteriu susipažino 1970-aisiais Hamburgo universitete. Šis perdavė prof. Šrioterio palikimo valdytojo užklausą B. M. Kraskei, kas galėtų būti tinkamiausias adresatas dalies Thomo Manno rašytinio palikimo paveldėjimui. Profesorius tuojau pat pasisakė už Nidą. Drauge su Rudolfu Canu (Rudolf Zahn), laukiamu nuolatiniu Nidos svečiu ir draugu, Berndas Kraskė ketvirtadienį, rugsėjo 28 dieną, perduos knygas naujajam savininkui, rašytojo Thomo Manno memorialiniam muziejui Nidoje.

Susitikime ypatinga proga rašytojo Thomo Manno vasarnamyje Nidoje!