Literatūros vakaras „Eilės ir dainos Jūsų vasarai"

2016
Liepa
12

Rašytojų Inezos Juzefos Janonės, Onos Jautakės, Stanislovo Abromavičiaus poezijos knygų Kalavijai lemties", Sekmadienį lengva švęsti", Sutikau raudonžiedį vakarą" bei neseniai išleidusio Romualdo Miškinio muzikinio albumo Širdele, paklausyk" sutiktuvės.