Kvietimas rengti pranešimus LMA RMTS XXVI mokslinei konferencijai

2023
Kovas
03

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (LMA RMTS) 2023 m. balandžio 21 d. organizuoja XXVI mokslinę konferenciją „Lietuva – jūrinė valstybė: kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose“, skirtą Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui. Planuojama, kad konferencija vyks Lietuvos jūrų muziejuje.

Baltijos jūros rytinėje pakrantėje įsikūrusios baltų gentys jau nuo VIII-X a. dalyvavo Baltijos jūros regiono gyvenime, jo komunikacijoje. Istorijos tėkmėje ši komunikacija darėsi aktyvesnė, plėtėsi į kitus regionus, vis labiau persmelkdama žmonių kasdienybę, politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, formuodama valstybės strategiją. Apie tai liudija Lietuvos teritorijoje rasti archeologiniai radiniai, įvairios kolekcijos, istorinius įvykius menantys dokumentų ir ikonografijos rinkiniai, profesionaliosios dailės ir tautodailės kūriniai, kasdienę prie vandens gyvenusių ir į šią erdvę vis labiau įsitraukiančių žmonių buitį ir veiklą reprezentuojantys artefaktai, galiausiai – Lietuvos, kaip jūrinės valstybės minties formavimasis. Permąstant Lietuvos – jūrų valstybės konceptą bei įprasminant reikšmingą Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos istorinį įvykį, Lietuvos muziejininkai ir mokslo institucijų atstovai kviečiami kalbėti apie Lietuvos gyventojų, kaip jūrinės visuomenės ryšius, materialią jūrinės kultūros raišką, su jūra ir vidaus vandenimis susijusius muziejuose saugomus rinkinius ir pavienius eksponatus, ikonografinį, dokumentinį paveldą ir jo reprezentavimą.

Siūlomi konferencijos pranešimų aspektai:
• „Su JŪRA mes didesni“ (asmenybių, istorinių įvykių, visuomeninių organizacijų (pvz. jūros skautų) archyvai, fotografijos rinkiniai, žemėlapiai ir kt.)
• Jūra ir intelektualinė mintis bei vizijos (LDK, K. Pakšto, J. Basanavičiaus palikimas ir pan.);
• Jūrinė ir vidaus vandenų laivyba, žvejyba ir amatai (uostai, prieplaukos, sandėliavimas, pinigai, laivai, prekės, asmenybės ir kt. );
• Visos upės teka į Baltiją – prekyba Lietuvos upėmis ir poveikis bendruomenėms (prekių, paslaugų ir idėjų sklaida);
• Laisvalaikis prie vandens ir kiti užsiėmimai vandenyse: sveikatinimas, sportas ir kt.;
• Jūra, kaip įkvėpimo šaltinis (asmenybės, literatūrinis palikimas, dailė, teatras ir kt.);
• Gyventojų migracija jūra: eksponatai ir pasakojimai.

Pranešimo pavadinimą ir santrauką (iki 2000 spaudos ženklų) prašome siųsti iki 2023 m. kovo 15 d. LMA RMT sekcijos vadovei ir valdybos pirmininkei dr. Jolantai Skurdauskienei (el. p. jolantaskurd@gmail.com, tel. pasiteiravimui +370 687 58 487).

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuoti recenzuojamame LMA leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ Nr. 22. XXVI mokslinė konferencija „Lietuva – jūrinė valstybė: kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose“. Primename, kad periodinio leidinio ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ antrojoje dalyje publikuojami muziejų rinkinių tyrinėjimai, nesusiję su konferencijos tema. Rubrikoje „Vieno eksponato istorija“ siūloma pristatyti unikalų eksponatą, kuris gali būti mokslinio tyrinėjimo objektu.

Konferencijos partneriai: Lietuvos jūrų muziejus, Neringos muziejai, Lietuvos nacionalinis muziejus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Konferencijos organizacinis komitetas:
dr. Jolanta Skurdauskienė (pirmininkė)
dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė
dr. Povilas Blaževičius
Dainius Elertas
dr. Aistė Lazauskienė
dr. Lina Motuzienė
dr. Edvinas Ubis

LMA veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Iliustracija iš Neringos muziejų fondų: Gerardo Bagdonavičiaus piešinys "Jūros švyturys Nidoj. Audros ženklas iškeltas"