Kviečiame į tarptautinę mokslinę konferenciją

2017
Rugsėjis
21
-
Rugsėjis
24

Maloniai kviečiame į rugsėjo 21-24 dienomis Neringos savivaldybės posėdžių salėje vyksiančią tarptautinę mokslinę konferenciją

,,Remembrance of the First World War in interwar Europe. In seach for new analystical categories“.

Renginiu siekta suburti Pirmojo pasaulinio karo reikšmę Europos visuomenėms tarpukariu nagrinėjančius tyrinėtojus ir diskutuoti apie šiandien dažnai vis dar pernelyg paviršutinišką šio karo vaidmens supratimą. Tyrimai ligi šiol teigia, kad vienoje Europos daly Pirmasis pasaulinis karas tarpukariu buvo „atmenamas“, kitoje – turima omeny pirmiausia Vidurio ir Rytų Europa, įskaitant Lietuvą – jis esą buvo „pamirštas“. Tačiau pastaraisiais metais atlikti Sovietų Rusijos, Estijos, Lietuvos atvejų tyrimai tokią tezę gerokai koreguoja. Vien pasiremiant Lietuvos duomenų analize, galima teigti, kad lietuvių karo metų išgyvenimai tarpukariu buvo perteikti gausybėje atsiminimų, grožinėje literatūroje. Buvo sukurtas vienas kitas jiems skirtas paminklas ir dailės kūrinys. Kaip ir kitur, Didžiojo karo veteranai ir šiame kare suluošintieji Lietuvoje kovojo dėl savo socialinio aprūpinimo. Galiausiai Lietuvoje vis ryškiau brendo mintis surinkti visą įmanomą informaciją apie lietuvių indėlį į Didįjį karą, perteikiant šį indėlį ne tik raštu, bet ir nacionaliniu paminklu. Šį postūmį nutraukė tik Antrasis pasaulinis karas, galiausiai nublokšdamas Pirmojo pasaulinio karo patirtis užmarštin. Šie Lietuvoje gauti tyrimų rezultatai vertė kelti klausimą, kodėl tokie Didžiojo karo sureikšminimo požymiai nebuvo pastebėti iki šiol ir ar „atmintis“ ir „užmarštis“ apskritai bėra tinkamos kategorijos daugiabriauniam Pirmojo pasaulinio karo poveikiui Europos visuomenėms suvokti. Šiuos klausimus siekiama aptarti konferencijoje, kuri, tikimasi, leis permąstyti Didžiojo karo reikšmės Europos visuomenėms tarpukariu supratimą, apibrėžti ir naujai konceptualizuoti tą reikšmę. Suvokdami, kad tai ypač aktualu tokioms poimperinėms visuomenėms kaip Lietuva, rengėjai, atrinkdami dalyvių paraiškas, pirmiausia orientavosi į Vidurio ir Rytų Europos regioną.

Konferencija vyks anglų kalba.

Skelbiame jos programą: http://briai.ku.lt/2017-09-08/

Mokslinę konferenciją organizuoja: KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Neringos muziejai, Rašytojo Thomo Manno kultūros centras, Goethes institutas Lietuvoje ir Vokiečių istorijos institutas Varšuvoje