Kūrybos ir gamtos erdvėse

2020
Liepa
16

Kūrybos ir gamtos erdvėse

2020-07-16

Neringos muziejai, įgyvendindami Lietuvos kultūros tarybos programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektą „Kūrybos ir gamtos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant“, išsikėlė sau tikslą atlikti dailininkų kolonijų judėjimo XIX a. – XX a. Europoje ir Nidos dailininkų kolonijos istorinės raidos (veikė nuo XIX a. 10 deš. iki 1945 m.) bendrus tyrimus Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse (muziejai, archyvai). Institucija, bendradarbiaudama su partneriais, kurių vienus svarbiausių vaidmenų atlieka LNDM „Prano Domšaičio galerija“ ir Nidos dailininkų mylėtojų klubas „Nidden“, rengia parodas, susijusias su Klaipėdos krašto ir Nidos dailininkų kolonijos dailės paveldu Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padaliniuose Klaipėdoje, Juodkrantėje, Palangoje, Nidoje – Kuršių nerijos istorijos muziejuje, ir kt. Kartu minėti partneriai jau yra parengę regioninių ir tarptautinių kultūros turizmo maršrutų, susijusių su dailininkų kolonijų, veikusių ir / ar veikiančių prie Baltijos jūros. Organizuoja muziejininkų, meno istorikų, dailininkų kūrybinių stovyklų, seminarų, apvalaus stalo diskusijas, edukacines programas ir renginius, skirtus vietos bendruomenėms, įvairaus amžiaus dalyviams.

Projekto ribose ir siekiant visuomenei plačiau pristatyti Nidos dailininkų kolonijos reikšmę dailės pasaulyje, Neringos muziejai praėjusių metų rugpjūčio popietėmis organizavo dailės pleneras Nidoje Eduardo Jonušo namuose kartu su profesionaliu dailininku, mokytoju Rimantu Didžpetriu.

Šiuo metu rengiama nauja knyga „Kūrybos ir gamtos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant“, kurioje skaitytojas bus supažindintas su skirtingais laikotarpiais kūrusiais Nidos dailininkų kolonijos menininkais, jų prisiminimais ir skirtingų autorių įžvalgas apie šį garsųjį reiškinį, gyvavusį Nidoje iki Antrojo pasaulinio karo pradžios.

„Vietovės ir bendruomenės, esančios Europos masto menų srityje. Europoje esanti ir XIX–XX amžiuje klestėjusi kolonija. Menininkų kolonija ir/arba bendruomenė neapsiribojo tik daile, vaizduojamojo meno rūšimis ir grafika, bet buvo atvira literatūrai, muzikai, skulptūrai, teatro menui, šokiui ir t.t.. Su kolonijos veikla susijusi daugelio menininkų kūryba. Joms būdinga tvaraus eksmerimentavimo pobūdis.…“ Nidos menininkų kolonija tenkina visas šias nuostatas, išdėstytas Europos menininkų kolonijų asociacijos „Euroart“ įstatuose. Lietuva yra vienintelė Baltijos regiono šalis, kuri priklauso trylikos Europos šalių „klubui“, vienijančiam valstybes, kuriose tęsiamos menininkų kolonijų tradicijos ir vykdomos įvairaus pobūdžio kultūrinės veiklos.

Projektą finansuoja:

Lietuvos kultūros taryba

Projekto partneris:

Neringos savivaldybė