Kokios asmenybės formavo ir tebeformuoja mūsų identitetą?

2022
Balandis
21

Ar pakankamai dažnai susimąstome, kokios asmenybės formavo ir tebeformuoja mūsų identitetą? Jau labai greit pristatysime visuomenei kelionių maršrutą „Dvi dienos su genius loci. Immanuelio Kanto ir Thomo Manno pėdsakais“ keturiomis kalbomis: lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų. Šis kelionių vadovas apims du tur­tingos istorijos panašiu laiku įkurtus miestus, Klaipėdą (1252) ir Karaliaučių (1255), ir dvi iškilias kultūros asmenybes — Immanuelį Kantą (1724–1804) ir Thomą Manną (1875–1955). Vieno žymiausių klasikinės vokiečių filosofijos atstovų Im­manuelio Kanto gyvenimas turi daugybę europinių sąsajų, europietiška ir jo filosofijos prigimtis, ji aktuali Europoje ir visame pasaulyje iki šiol. Neginčijamai didelę vertę Europos kultūrai turi ir Nobelio premijos laureato rašytojo Thomo Manno kūryba.

  • Vadovas kvies aplankyti su Kantu ir Mannu susijusias vietas, prisiminti ar sužinoti kai kuriuos jų biografijų faktus, genius loci formuojančias jų kū­rybos idėjas.
  • Projektas „Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: genius loci vietos dvasia“ įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal sutartį 1S-­195, 2020­-06-­05. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.