Jau birželio pradžioje pakviesime maloniuosius Neringos miesto gerbėjus į naujos Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspozicijos pristatymą!

2022
Balandis
23
Jau birželio pradžioje pakviesime maloniuosius Neringos miesto gerbėjus į naujos Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspozicijos pristatymą!
Kuršių nerijos istorijos muziejus bus pristatomas tarsi kelionė – judėjimas. Judėjimas po skirtingus Kuršių nerijos objektus, vietoves, erdves, netgi kelionė laiku po skirtingus amžius bei epochas. Laiko ir erdvės samplaika, kuri įtraukia, tarsi vėjo pustomas smėlis nuneša tarsi į paralelinį pasaulį, kuriame persipina šių dienų atstovų – muziejaus lankytojų ir per tūkstančius metų susiformavusio Kuršių nerijos kraštovaizdžio bei kultūrinio identiteto sukaupta patirtis. Kviesime pakeliauti po Kuršių neriją skirtingais būdais keliais, vandeniu bei oru.
„Du dalykai pripildo mano protą nuolat didėjančios nuostabos ir pagarbios baimės... žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsniai manyje.” Imanuelis Kantas.
Kuršių nerijos muziejaus ekspozicija kuriamas vadovaujantis principu: kiekvienas eksponatas, pasakojimas yra ne tik daiktai ir faktai, bet jie perteikiami per asmeninį lankytojo patyrimą. Kuriant ekspoziciją vadovaujamasi principu: “Švęsti praeitį malonu, kai džiaugiesi dabartimi ir ateitimi.” Thomas Mannas.
  • Projektas "Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: genius loci vietos dvasia" įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal sutartį 1S-195, 2020-06-05. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.