GENIUS LOCI dialoge ir judėjime: erdvės kūrimas turizmo plėtrai

2021
Birželis
21

Nuo birželio 18 d. Neringos muziejai kartu su partneriais – Kaliningrado srities autonomine organizacija Katedra, Hermanno Bracherto muziejumi ir Vydūno kultūros centru Kintuose – pradeda naują tarptautinį projektą „GENIUS LOCI dialoge ir judėjime: erdvės kūrimas turizmo plėtrai “ (Genius loci in dialogue and motion: creating space for tourism development). Tai bendras projektas, sujungiantis keturių svarbių kultūros institucijų, saugančių pasaulinio garso filosofo I. Kanto, Nobelio premijos laureato rašytojo Th. Manno, skulptoriaus H. Bracherto ir rašytojo, filosofo Vydūno atminimą.

Projekte kultūros ir istorijos paveldas laikomas pagrindiniu vietos socialinės ir ekonominės plėtros ištekliu, kuriuo siekiama padidinti tarpvalstybinio kultūros paveldo ir vietos žmogiškųjų išteklių panaudojimą turizmo plėtrai Neringoje, Kaliningrade, Otradnoje, Kintuose ir Veselovkoje, sprendžiant šiuos uždavinius:

  • Skatinti tarpvalstybinį turizmą, renginiais grindžiamą turizmą ir pritraukti naujas auditorijas, kuriant naujus muziejinius produktus;
  • didinti 4 vietos muziejų patrauklumą turistams, atnaujinant jų technines galimybes organizuoti renginius po atviru dangumi ir teikti tinkamas paslaugas šiuolaikiniams keliautojams.

  • Projekto partneriai: Neringos muziejai, Kaliningrado srities autonominė organizacija „Katedra“, skulptoriaus Hermanno Bracherto namai-muziejus ir Kintų Vydūno kultūros centras.
  • Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.
  • Projektą finansuoja Europos Sąjunga per 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
  • Projekto biudžetas – 398 940,94 Eur.
  • Daugiau apie projektą: eni-cbc.eu/lr ir https://ec.europa.eu/europeaid/