Gedulo ir Vilties diena

2021
Birželis
14
Kviečiame birželio 14 d. 18.00 val. minėti Gedulo ir vilties dieną Eduardo Jonušo namuose.

Renginyje dalyvaus dr. Violeta Davoliūtė (Lietuvos istorijos institutas), Vitalija Jonušienė, meninę programą atliks Nidos KTIC „Agila“ liaudiškos muzikos kapela „Joldija“ (vad. L. Vainutis).
Organizatoriai:
Neringos muziejai ir VšĮ Eduardo Jonušo namai, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“