Gauti pasiūlymai, kaip elgtis su memorialu SSRS kariams Alksnynėje

2022
Liepa
07

Šių metų gegužės 12 d. BĮ Neringos muziejai, gavusi Neringos savivaldybės pavedimą, surengė viešą diskusiją dėl Alksnynėje esančio "memorialo tarybiniams kariams atminti" likimo, į kurią pasisakyti pakvietė atminties kultūrų tyrinėtojus – istorikę ir menotyrininkę Rasą Antanavičiūtę (Vilniaus muziejus), istorikus Vasilijų Safronovą (Klaipėdos universitetas) ir Zigmą Vitkų (Klaipėdos universitetas). Vėliau jų buvo paprašyta suformuluoti pasiūlymus-rekomendacijas dėl šio objekto (ne)likimo.