euroart konferencija „Neringos – Lietuvos kultūros sostinės 2021 „Kūrybinių rezidencijų programa“

2021
Lapkritis
25

euroart konferencija Neringos – Lietuvos kultūros sostinės 2021 „Kūrybinių rezidencijų programa“

euroart conference Neringa - Lithuanian Capital of Culture 2021 "Creative Residency Programme"

2021 m. gruodžio 3 d. / 3 December 2021

Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus / Thomas Mann Memorial Museum

(Skruzdynės g. 17, Nida)

euroart – tai Europos šalių meno kolonijas ir rezidencijas jungianti organizacija, puoselėjanti ir aktualizuojanti XIX-XX a. pirmoje pusėje veikusių dailės kolonijų poveikį impresionizmo ir ekspresionizmo raidai, menininkų stilistiniams konfliktams ir ekspresionizmo plačiąją prasme sklaidai pasaulyje. Konferencija orientuota į istorinę Nidos dailininkų kolonijos refleksiją, kūrybai inspiruojančios erdvės(ramybės oazės) Nidoje įtvirtinimą, kūrybinių rezidencijų programos vystymą, užtikrinant tinkamas infrastruktūrines sąlygas ir stipendijų programą kūrėjams ir skatinant juos kurti Neringoje. Renginio pranešėjai dalinsis įžvalgomis apie euroart europinį tinklą ir jo prasmę, Nidos dailininkų kolonijos kaip menininkų rezidencijos kultūrinį palikimą, šiandienos kolekcijų ir meno rezidencijų raidą Nidoje bei kvies diskusijai.

euroart is an organisation of art colonies and residencies in European countries, exploring and promoting the art colonies active during the nineteenth through the first half of the twentieth centuries, highlighting their impact on the development of Impressionism and Expressionism, reflecting on the stylistic conflicts between artists, and the spread of Expressionism in its broadest sense around the world. The conference focuses on the historical reflection of the Nida Artists' Colony, the consolidation of a space that inspires creativity (an oasis of peace and tranquillity) in Nida, the development of a programme for creative residencies that would ensure appropriate infrastructural conditions and a scholarship programme encouraging artists to come to create in Neringa. Speakers at the event will share their insights about the European euroart network and its meaning, the cultural legacy of the Nida Artists’ Colony as an artists’ residence, the evolution of today’s collections and art residencies in Nida, and will invite everyone to a discussion.

09.30 val.

Sveikinimo žodis / Welcome speech

Darius Jasaitis (Neringos savivaldybės meras / Mayor of Neringa Municipality)

 

09.40 val.

Pierre Bedouelle (euroart Secretary General)

euroart, a network to foster a pan-European dynamic among artists’ colonies

euroart tinklas, skatinantis visos Europos menininkų kolonijų dinamiką

 

10.20 val.

Assoc. Prof. dr. Nijolė Strakauskaitė (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas / Klaipėda University Institute of Baltic Region History and Archaeology)

Karaliaučiaus intelektualai ir Nidos dailininkų kolonija

Intellectuals of Königsberg and the Nida Artists' Colony

 

11.00 val.

Aušra Feser (Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė / Director of Curonian Spit National Park)

Kraštovaizdis, įkvėpęs dailininkus

The landscape that inspired the artists

 

12.00 val.

Jelena Kosinova (VšĮ Nidden / Public Institution Nidden)

Ir buvo... Ir bus... Žvilgsnis į Aleksandro Popovo Rytų Prūsijos dailininkų kolekciją ir Rytų Prūsijos Dailės mylėtojų draugijos „Nidden“ gyvenimo akimirkas

  

14.00 val.

Egija Inzule (VDA Nidos meno kolonijos direktorė / Director of VAA Nida Art Colony)

 

14.40 val.

Edita Lubickaitė (Nidos kultūros ir turizmo centras Agila direktorė / Director of Nida Culture and Tourism Centre Agila)

Kūrybinių rezidencijų plėtra Neringos savivaldybėje

Development of Creative Residencies in Neringa Municipality

 

Diskusija / Discussion

Renginį moderuoja dr. Lina Motuzienė (Thomo Manno kultūros centras)

Moderated by dr. Lina Motuzienė (Thomas Mann Cultural Centre)

Organizatoriai / Organisers

  • Neringa – kultūros sala / Neringa - an island of culture
  • Nidos kultūros ir turizmo centras “Agila” / Nida Culture and Tourism Centre Agila
  • Thomo Manno kultūros centras / Thomas Mann Cultural Centre
  • Neringos muziejai / Neringa museums

Konferenciją finansuoja / The conference is funded by:

  • LR kultūros ministerija / Ministry of Culture, Republic of Lithuania
  • Neringos savivaldybė / Municipality of Neringa