Apie anuos nepamirštamus laikus

2021
Spalis
05
Spalio 5 d. (antradienį) 17.30 val. maloniai kviečiame į knygos „Apie anuos nepamirštamus laikus“ pristatymą Rašytojo Thomo Manno muziejuje (Skruzdynės 17, Nida), kuriame dalyvaus ir jos sudarytoja, rašytoja, dramaturgė ir vertėja Laima Vincė.
Tai išskirtinės auros knyga, savyje talpinanti tiek skausmingą ir sunkią Lietuvos partizaninio judėjimo, tiek sielą skaidrinančią Meilės temą.
Šioje Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistoje knygoje publikuojami dviejų jaunų žmonių – Nijolės Bražėnaitės ir Juozo Lukšos-Daumanto – meilės laiškai, kuriuose atsiskleidžia tvirta valia siekti ne tik asmeninės laimės bei laisvės, bet kilnesnio tikslo – mūsų visų laisvės, Lietuvos laisvės.
Meilės istorija, užsimezgusi Prancūzijoje, truko vos dvejus metus. Ilgiau jai gyvuoti nebuvo lemta dėl dramatiško partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto likimo, tačiau dabar turime galimybę prisiliesti prie šios jautrios istorijos, skaitant jų vienas kitam rašytus laiškus.
Kaip sako knygos sudarytoja Laima Vincė: Mylėti kitą – tai prisiliesti prie to, kas šviesiausia žmogaus sieloje. Paleisti mylimąjį eiti savo sielos ir įsitikinimų keliu – aukščiausia meilės išraiška. Tai ir yra ta meilės dovana, kurią Nijolė Bražėnaitė padovanojo partizanų vadui Juozui Lukšai-Daumantui, kai jį išleido grįžti į Lietuvą toliau kariauti rezistencijoje prieš sovietų okupaciją.“
Susitikime pasikalbėti ir pasidalinti savomis mintimis apie mus visus jungiančią Laisvės ir Meilės temą.