„KantoMannija“: tarptautiniame projekte gims ir nauja istorijos muziejaus Nidoje ekspozicija

2020
Rugsėjis
14

„KantoMannija“: tarptautiniame projekte gims ir nauja istorijos muziejaus Nidoje ekspozicija

Filosofą Immanuelį Kantą ir rašytoją Thomą Manną – du iškilius vokiečius, kurių dvasinis palikimas tapo pasaulio kultūrinio lobyno dalimi – sieja ir jų lankytos vietos: pavyzdžiui, Kuršių nerija ir Karaliaučiaus kraštas. Įkvėptos šių sutapimų, unikalų vietos paveldą bei dvasią puoselėjančios Neringos bei Kaliningrado srities kultūros organizacijos inicijavo tarptautinį projektą, kuriuo siekia plėtoti naujus kultūrinio turizmo maršrutus.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos remiamas projektas „Imanuelis Kantas ir Tomas Manas: Genius loci regiono dvasia“, sutrumpintai – „Kantomanija“, tiesia tiltą tarp Nidos kurorto ir Vesiolovkos (liet. Jučių) gyvenvietės Černiachovsko rajone – vietovių, kurios kadaise buvo Prūsijos karalystės, kiek vėliau – Vokietijos žemėlapio dalis, o šiuo metu yra Lietuvos ir Rusijos Federacijos teritorijoje.

Jungtinės iniciatyvos partnerėmis tapusios valstybinė Kaliningrado organizacija „Katedra“ ir biudžetinė įstaiga Neringos muziejai siekia vystyti kultūrinius mainus ir turizmą regione. Tad dvejus metus vyksiančio projekto metu numatyta sukurti naujas ekspozicijas bei kultūrinio turizmo maršrutus, į procesą įtraukiant vietos bendruomenes, organizuoti bendrus renginius bei informacijos sklaidą.

Abiejose gyvenvietėse išlikus istoriniams pastatams, kuriuose apsistodavo iškilios asmenybės, bet stokojant daugiau autentiškų artefaktų, muziejininkai ieško būdų atskleisti temą kūrybiškai – pasitelkti šiuolaikines medijas, perteikti vietos dvasią ir kultūrinio paveldo universalumą.

XVIII a. I. Kantas tuometiniuose Jučiuose apsistodavo kaip vietos evangelikų liuteronų kunigo sūnaus mokytojas. XX a. pirmojoje pusėje Th. Mannas į Nidą atvykdavo atostogauti su šeima: pradžioje – kaip turistas, vėliau kelerius metus iš eilės – į savo pastatytą vasarnamį.

Tiek kunigo namelis, tiek rašytojo vasarnamis išliko iki šių dienų. Thomo Manno name Nidoje jau daugiau kaip du dešimtmečius veikia jo memorialinis muziejus. Kunigo namas Vesiolovkoje rekonstruotas prieš dvejus metus – čia taip pat duris lankytojams atvėrė „Kanto namelis“.

Dėl koronaviruso pandemijos pirminius planus dėl reguliarių projekto partnerių susitikimų bent jau šiemet tenka koreguoti, šiuos perkeliant į virtualią erdvę. Tačiau tarptautinio kūrybos proceso tai nesutrukdė.

Parodų architektas, dizaineris, Thomo Manno memorialinio muziejaus ekspozicijos autorius Saulius Valius su komanda jau pateikė partneriams Kaliningrade savo viziją, koks sprendimas istorinį kunigo namelį paverstų moderniu muziejumi, lankytoją įtraukiančiu į klasikinės vokiečių filosofijos pradininko I. Kanto idėjų pasaulį.

Vykstant projektui, pasikeis ir Kuršių nerijos istorijos muziejus Nidoje – čia planuojama sukurti ekspoziciją, skirtą Thomo Manno pirmajai kelionei į pamarį, kurios metu rašytojas susižavėjo unikaliu gamtos kampeliu. 

Projekto biudžetas – 408 316,81 EUR.

Finansuojamos programos suma  367 485,13 EUR

Ši parama buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik Neringos muziejai ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.