„Briedžių giraitė“ – kūrybinės dirbtuvės suaugusiems ir vaikams

2021
Lapkritis
15

Kuršių nerijos pusiasalis, iš abiejų pusių skalaujamas vandens, yra tikras laukinių gyvūnų safaris. Čia gyvenantys bei atvykstantys žmonės susiduria su nemažai gyvūnų rūšių. Laukiniai žvėrys per daug metų priprato prie žmonių ir jų visainebijo. Briedis yra vienas iš Kuršių nerijos simbolių, kurį kaip simbolį išplatino žymus fotografas Paul Isenfels, rengdamas reklaminius foto projektus su šio gyvūno atvaizdu. Briedžio draugijoje vietinė bendruomenė gyvena nuolat, o turistams jis išlieka didžiausia atrakcija. Šių dienų Neringos gyventojai ir svečiai vis dar neabejingi šiam gyvūnui ir laiko jį Neringos simboliu. Neringos muziejai šiuo metu įgyvendina projektą „Briedžių giraitė“, kuriuo bus siekima mažinti vietos sezoniškumą, sukuriant meninius įvykius ne sezono metu ir įtraukiant į juos vietos bendruomenę, tokiu būdu skatinant teigiamus estetinius bei aplinkosauginius šios bendruomenės pokyčius. „Briedžių giraitė“ - tai meninė instaliacija, skirta etiškai pažinti laukinius gyvūnus. Integruota į netikėtas vietos erdves, instaliacija įtrauks bendruomenę į saugų ir atraktyvų pažinimo procesą.

 

Projekto tikslas: įgalinti vietos bendruomenę pasirinkti pokyčio kryptį įsisenėjusiame laukinės

gyvūnijos pažinimo modelyje bei veikiant kultūros bei aplinkos sinergijai kurti naujus socialinius vietos bendruomenės ryšius, stiprinant atsakomybės jausmą už juos supančią aplinką.

Projektu siekiama meninėmis raiškos priemonėmis, apjungus gamtines ir architektūrines formas iškelti gyvūnų gerovės ir apsaugos problemos bei atrasti žmogaus santykio su gamta atsakomybių sąlyčio taškus.

 

Projekto autorė Rūta Sendrauskienė kuri kartu su menininke Lina Jaruševičiūte kurs unikalią „briedžių giraitės“ instaliaciją.

Projekte numatytos edukacijos kartu su Kristina Jokubavičiene, Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojais. Į šias edukacijas įsilies Neringos muziejų ir kitų Neringos mizesto kultūros institucijų darbuotojai.

 

Projektą finansuoja:

  • Lietuvos kultūros taryba 
  • Neringos savivaldybė