PATIRTI: Jūra. Kopos. Marios – natūralios vilnos objektų instaliacija Neringos muziejuose

2021
Gruodis
05

Neringos savivaldybės gyventojų apklausa, atlikta Neringos savivaldybės administracijos užsakymu, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie gyvenamąją aplinką ir strategines plėtros galimybes. Internetinė gyventojų apklausa vykdyta 2020 m. spalio 6 d. – spalio 22 d. Išanalizavus apklausos rezultatus, galima daryti išvadą, jog Neringos gyventojai pageidautų, kad kultūros renginių kokybė ir pasiūla augtų. Pusė apklausoje dalyvavusių respondent nurodė, kad renginių Neringos savivaldybėje jiems trūksta, pageidautų daugiau užsiėmimų šeimoms, mokymų, kūrybinių dirbtuvių. Atsižvelgiant į išsakytą gyventojų nuomonę, Neringos muziejai organizuoja projektą "PATIRTI: Jūra. Kopos. Marios", kurio prioritetinė auditorija tapo Neringos bendruomenė.

 

Projekto tikslas: apjungti profesionalų meną ir mokslą, kad projekto dalyviai galėtų aktyviai įsitraukti ir kūrybiškai dalyvauti savo krašto pažinimo procesuose ir tokiu būdu stirinti atsakomybės jausmą už juos supančią aplinką bei ugdyti meno estetikos pojūčius. Projektu siekta įtraukti vietos gyventojus į aktyvią kūrybinę veiklą, orientuotą į pokyčius, auditorijų plėtrą, naujų kultūros paslaugų ir produktų kūrimą, atkreipiant dėmesį į Kuršių nerijos gamtos unikalumą, ekologiją, istorinę atmintį. Išliekamoji projekto vertė bus matoma per mokslo ir meno edukacines programas, kurias padės įgyvendinti sukurtas kūrybinis laukas iš natūralios vilnos.  Naudojantis vilnos instaliacijos objektais, bus galima kurti įvairias istorijas, legenduas, mituus kartu su vaikų rašytojais apie marių/jūros/kopų augalus bei gyvūnus (kartu su mokiniais ir mokytojais organizuojamos lietuvių kalbos pamokos); pamario, pajūrio ekosistemos, žmogaus taršos padarinių pažinimas, suvokimas su biologu, ekologu per vilnos objektų instaliacijos tyrinėjimą (biologijos pamokos); Kuršių nerijos istorinio pavaldo aktualizavimas su BĮ "Neringos muziejai" istorikais bei edukatoriais per mokslo - meno edukacijas (istorijos pamokos).

 

Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių buvo meno objektų pagalba stiprinti vietos vaikų pasididžiavimą savo kraštu bei aktualizuoti svarbius ekologijos iššūkius, kuriuos savo veiksmais bei veiklomis įtakoja žmogus. Įgyvendinant šį uždavinį, buvo sukurtas edukacinis, kūrybinis laukas iš natūralios vilnos "PATIRTI", ant kurio telpa apie 20 asmenų. Visi šie objektai buvo sukurti menininkės Linos Jaruševičiūtės specialiai projektui ir naudojami tik Neringos muziejų edukacinėms veikloms įgyvendinti.

Sukurtas kūrybinis laukas įtraukiamas į muziejaus edukacinių programų organizavimą, sudaro palankias sąlygas kultūros ir švietimo organizacijų sinergiškai veiklai. Novatoriškais ir netradiciniais metodais į kultūrinius procesus įtraukiamos pasirinktos tikslinės grupės. Kūrybinio lauko atskiri objektai integruoja profesionalaus meno objektus į vaikų bei jaunimo pažinimą per patyrimą.

 

Projektą finansuoja:

  • Lietuvos kultūros taryba 
  • Neringos savivaldybė