ANTRASIS LIETUVOJE SERTIFIKUOTAS NACIONALINIS KULTŪROS KELIAS „VĖTRUNGIŲ KELIAS“

2023
Balandis
27

Šilutės kultūros ir pramogų centro 10 metų organizuojamas kultūros kelias – „Vėtrungių kelias“

tampa antrasis Lietuvoje sertifikuotu nacionaliniu kultūros keliu, skatinančiu atrasti ir pažinti

etnografinį Mažosios Lietuvos regioną.

 2023 m. balandžio 20 d.  Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros

ministerijos suteikė „Vėtrungių kelias“ sertifikatą, kuris pažymi, kad 10 metų vykdomas kultūros

kelias tampa svarbus nacionaliniu lygmeniu.

 „Vėtrungių kelias“ – orientuotas į jūrinio ir pamario kultūros paveldo atskleidimą, išryškinimą ir

išsaugojimą bei jūrinio gyvenimo būdo tradicijų tęstinumo palaikymą. Jūrinė ir pamario kultūra

apima veiklas, susijusias su laivyba tradiciniais, istoriniais laivais, laivybos, žvejybos pažinimu,

jūreivystės istorija, unikalaus gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio atskleidimu. Taip pat jūrinė

ir pamario kultūra apima kultūros ir meno veiklas, kurios įsikvepia ir interpretuoja unikalią

kranto, vandens ir vėjo dermę.

Kultūros kelio svarbiausias tikslas, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų atrastų etnografinį

Mažosios Lietuvos regioną, kaip unikalų jūrinį ir persmelktą pamario kultūros kraštą. Šio

kultūros kelio indėlis į nacionalinę paveldo skaidą ir tradicijų puoselėjimą yra svarus ir tvarus,

nes prisideda atgaivinant, puoselėjant ir plėtojant istorinius, kultūrinius ir gamtos paveldo

objektus bei paslaugas.

2023 m. „Vėtrungių kelias“ sezonas prasidės birželio 26 d. ir bus orientuotas į Klaipėdos krašto

prijungimo prie Lietuvos 100-metį, o pagrindiniai šio sezono simboliai – švyturiai ir viskas, kas

susiję su vandens tematika.

Daugiau informacijos apie „Vėtrungių kelias“ galima rasti socialiniuose Facebook ir Instagram

„Vėtrungių kelias“ tinkluose ir internetinėje svetainėje www.ventrungiukelias.lt