Birželio 3 dieną Rašytojo Thomo Manno muziejaus svetainėje liejosi džiazo upės, kurias mums dovanojo pianistas Artūras Anusauskas.

Nuotraukos: Gintautas Beržinskas