Projektai

Lietuvos kultūros tarybos ir Neringos miesto savivaldybės remiami projektai

2023 m.

Projektas „XXIV-oji gyvosios archeologijos šventė „Senųjų amatų dienos Neringoje“ 

Projekto trukmė: 2022 gegužės 2 d. – 2022 gruodžio 21 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 10000,00 Eur; 

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė

2022 m.

Projektas „Raganų kalno simpoziumas 2022“ 

Projekto trukmė: 2022 balandžio 1 d. – 2022 spalio 30 d. 

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė 7000,00 Eur.

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė

Projektas „XXIII-oji gyvosios archeologijos šventė „Senųjų amatų dienos Neringoje“ 

Projekto trukmė: 2022 gegužės 2 d. – 2022 gruodžio 15 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 14900, 00 Eur; 

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė

Projektas „Vėtrungių Nidos prieplaukoje priežiūra ir restauracija“ 

Projekto trukmė: 2022 sausio 1 d. – 2022 gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė, 6000,00 Eur.

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė

2021 m. 

Projektas „GENIUS LOCI dialoge ir judesyje: kuriant erdvę turizmo plėtrai“ 

Projekto trukmė: 2021 birželio 17 d. – 2022 spalio 17 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Europos sąjunga Europos Sąjunga, 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa, 398940,94 Eur.

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė, Edita Anglickaitė-Beržinskienė

2020 m.

Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas BĮ Neringos muziejuose“ 

Projekto trukmė: 2020 lapkričio 19 d. – 2022 balandžio 31 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerijos Klimato kaitos programos lėšų 28820,00 Eur

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė

Projektas „Nerijada: 7 Nidos istorijos“ 

Projekto trukmė: 2020 birželio 01 d. – 2021 vasario 28 d. 

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 32000 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Indrė Žigeu

 Projektas „Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: Genius loci regiono dvasia“, sutrumpintai – „Kantomannia“ 

Projekto trukmė: nuo 2020 birželio 05 d. – 2022 birželio 5 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Europos sąjunga, 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa, 367485,13 Eur.

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė

Projektas Interaktives Raganų kalno medinių skulptūrų takas, II etapas 

Projekto trukmė: 2020 balandžio 4 d. – 2020 gruodžio 17 d. 

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 16200 Eur, Neringos savivaldybė 2500 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Indrė Žigeu

Projektas „Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys“ 

Projekto trukmė: nuo 2020 sausio 31 d. – 2021  rugsėjo 30 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, VPS 2 prioriteto „Žvejų bendruomenės vaidmens stiprinimas ir infrastruktūros atnaujinimas“ priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ 19019,00 Eur

Projekto vadovas: dr. Lina Motuzienė

2019 m.

Projektas „Raganų kalno simpoziumas 2019“ 

Projekto trukmė: 2019 balandžio 8 d. – 2018 rugsėjo 30 d. 

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė 3800 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Indrė Žigeu

Projektas Kalbančių Raganų kalno medinių skulptūrų takas 

Projekto trukmė: 2019 balandžio 1 d. – 2019 lapkričio 4 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 8200 Eur, Neringos savivaldybė 5000 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Indrė Žigeu

Projektas „XXI-oji gyvosios archeologijos šventė „Senųjų amatų dienos Neringoje““ 

Projekto trukmė: 2019 balandžio 1 d. – 2019 rugsėjo 30 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 8000 Eur, Neringos savivaldybė 8000 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Indrė Žigeu

Projektas „Kultūros ypatumai prie Kuršių marių 

Projekto trukmė: 2019 kovo 1 d. – 2019 gruodžio 20 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 7980 Eur, Neringos savivaldybė 3200 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Lina Motuzienė

Projektas „Gyventojų migracijos Kuršių nerijoje XX a. viduryje 

Projekto trukmė: 2019 vasario 26 d. – 2019 gruodžio 20 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 4230 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Lina Motuzienė

Projektas „Inovatyvi ir tvari edukacinė-ekspozicinė erdvė Nidos žvejo etnografinėje sodyboje“ 

Projekto trukmė: 2019 sausio 7 d. – 2020 gegužės 1 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 17 400 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Edita Anglickaitė-Beržinskienė, dr. Indrė Žigeu

Projektas „Kūrybos ir gamtos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant 

Projekto trukmė: 2019 sausio 5 d. – 2020 birželio 1 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 15 900 Eur, Neringos savivaldybė 3800 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Lina Motuzienė

Projektas „Vėtrungių Nidos prieplaukoje priežiūra ir restauracija“ 

Projekto trukmė: 2019 sausio 1 d. – 2019 gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė 3 800 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Indrė Žigeu

2018 m. 

Projektas „Raganų kalno simpoziumas 2018“ 

Projekto trukmė: 2018 balandžio 2 d. – 2018 spalio 31 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė 4800 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Lina Motuzienė

Projektas „Kuršių nerijos savastis vaiko akimis“ 

Projekto trukmė: 2018 vasario 01 d. – 2019 spalio 30 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė: Lietuvos kultūros taryba 4400 Eur; Nerinos savivaldybė 4000 Eur. 

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Edita Anglickaitė-Beržinskienė

Projektas „XX-oji gyvosios archeologijos šventė Senųjų amatų dienos Neringoje“ 

Projekto trukmė: 2018 sausio 8 d. – 2018 rugsėjo 30 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 7000 Eur; Nerinos savivaldybė 8000 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Indrė Žigeu

Projektas „Unikalių XIX amžiaus medinių burvalčių restauracija“ 

Projekto trukmė: 2017 sausio 5 d. – 2018 rugsėjo 30 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 10 000 Eur (per 2 etapus).

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Indrė Žigeu

Projektas „Vėtrungių Nidos prieplaukoje priežiūra ir restauracija“ 

Projekto trukmė: 2018 sausio 1 d. – 2018 gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė, 3 800 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Indrė Žigeu

2017 m.

Projektas „XIX-oji gyvosios archeologijos šventė Senųjų amatų dienos Neringoje 

Projekto trukmė: 2017 balandžio 5 d. – 2017 rugsėjo 20 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 6600 Eur; Nerinos savivaldybė 8000 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Indrė Žigeu

Projektas „Raganų kalno simpoziumas 2017“ 

Projekto trukmė: 2017 balandžio 3 d. – 2018 spalio 31 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė 3000 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Indrė Žigeu

Projektas „Nidos žvejo etnografinės sodybos ekspozicijos atnaujinimas ir modernizavimas“ 

Projekto trukmė: 2017 sausio 5 d. – 2017 lapkričio 15 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Lietuvos kultūros taryba 15 000 Eur; Nerinos savivaldybė 15 000 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): dr. Lina Motuzienė

Projektas „Vėtrungių Nidos prieplaukoje priežiūra ir restauracija“ 

Projekto trukmė: 2017 sausio 2 d. – 2017 gruodžio 29 d.

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): Neringos savivaldybė 3 800 Eur.

Projekto vadovas (kontaktinis asmuo): Indrė Žigeu

Informacija atnaujinta 2024-01-02