GENIUS LOCI dialoge ir judėjime: erdvės turizmo plėtrai kūrimas

2021
Birželis
23

Nuo birželio 18 d. Neringos muziejai kartu su partneriais – Kaliningrado srities autonomine organizacija Katedra, Hermanno Bracherto muziejumi ir Vydūno kultūros centru Kintuose – pradeda naują tarptautinį projektą „GENIUS LOCI dialoge ir judėjime: erdvės turizmo plėtrai kūrimas“ (Genius loci in dialogue and motion: creating space for tourism development). Tai bendras projektas, sujungiantis keturių svarbių kultūros institucijų, saugančių pasaulinio garso filosofo I. Kanto, Nobelio premijos laureato rašytojo Th. Manno, skulptoriaus H. Bracherto ir rašytojo, filosofo Vydūno atminimą.

Projekte kultūros ir istorijos paveldas laikomas pagrindiniu vietos socialinės ir ekonominės plėtros ištekliu, kuriuo siekiama padidinti tarpvalstybinio kultūros paveldo ir vietos žmogiškųjų išteklių panaudojimą turizmo plėtrai Neringoje, Kaliningrade, Otradnoje, Kintuose ir Veselovkoje, sprendžiant šiuos uždavinius:

  • Skatinti tarpvalstybinį turizmą, renginiais grindžiamą turizmą ir pritraukti naujas auditorijas, kuriant naujus muziejinius produktus;
  • didinti 4 vietos muziejų patrauklumą turistams, atnaujinant jų technines galimybes organizuoti renginius po atviru dangumi ir teikti tinkamas paslaugas šiuolaikiniams keliautojams.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga, 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

Bendra projekto suma: 398 940,94 Eur