Švenčiant Žolinių savaitgalį, rugpjūčio 13–14 d. Neringos muziejai surengė nemokamas edukacines-pažintines keliones po marias pirmuoju Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo pastatytu kurėnu "Kuršis" (jo meistrai – Eduardas A. Jonušas ir jo sūnus Jovas bei Henrikas Mališauskas).
Pamario krašto autentiškos burvaltės šiporius Aurelijus Armonavičius ir jo dešinioji ranka Sofija Armonavičienė visiems keliavusiems ne tik apie mūsų krašto istoriją ir burvaltės ypatybes pasakojo, bet ir suteikė daug smagių ir įsimintinų akimirkų, valdydami šį mūsų visų pasididžiavimą – kurėną!
Ačiū visiems, buvusiems drauge bei Aurelijui ir Sofijai Armonavičiams!
Renginiai buvo vykdomi gavus paramą pagal Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Fotografijos Editos Anglickaitės-Beržinskienės