Birželio 14 dieną Gedulo ir Vilties dieną minėjome Eduardo Jonušo namuose.
Esame dėkingi visiems susirinkusiems bendruomenės nariams, ypatinga padėka ir pagarba tremtį patyrusiems ir brangius artimuosius praradusiems už galimybę jautrią akimirką pabūti kartu, pasidalinti prisiminimais ir išgyvenimais.
Dėkojame dr. Violetai Davoliūtei už gyvą, turiningą ir nepaprastai prasmingą paskaitą, Nidos liaudiškos muzikos kapelai Joldija, Eduardo Jonušo namams, Vitalijai Teresai Jonušienei, Nidos kultūros ir turizmo centrui Agila ir visiems buvusiems kartu!
Fotografavo Aivaras Motuzas