Kartu su profesoriumi pianistu Sauliumi Šiaučiuliu Thomo Manno vasarnamyje minėjome rašytojo Thomo Manno gimimo metines. Muzika Thomo Manno namelyje Nidoje visuomet skamba ypatingai, klausytojai įdėmūs, o marių mėlis užburiantis...

Fotografavo Aivaras Motuzas