Paskutiniąją vasaros dieną Thomo Manno namelyje palydėjome kartu su jaunomis, labai talentingomis pianistėmis. Koncertą pradėjo kompozitoriaus Ludwig van Beethoven kūriniu Für Elise pianistė Salomėja Pociūtė (12 m.), Sofija Pociūtė (7 m.) koncertą praturtino Frederiko Šopeno noktiurnu, o Marija Tamkevičiūtė (19 m.), Ferenco Listo akademijos Veimare studentė, atliko sudėtingą ir labai profesionalią programą, po kurios netrūko klausytojų ovacijų.
Renginį vedė Julija Pociene

Dėkojame puikioms atlikėjoms ir, kaip visuomet, žingeidiesiems ir atidiesiems klausytojams!


Fotografavo Aivaras Motuzas