Dalijamės akimirkomis iš 23-iojo Thomo Manno festivalio. Kuršių nerijos istorijos muziejuje liepos 14 d. atsidaryta Nidos dailininkų kolonijos menininkių seserų Annos ir Helenės Michelau paroda iš privačių kolekcijų. Daugelis šių moterų darbų iki šiol buvo žinomi tik iš pavadinimų senuose kataloguose. 

Viena iš jų buvo ir dailininkė bei grafikė Anna Michelau (1872–1931), Nidoje praleidusi didžiąją dalį savo ankstyvųjų kūrybos metų. Anna studijas pradėjo Berlyne, o tęsė Karaliaučiaus dailės akademijoje. Jos jaunesnioji sesuo taip pat buvo meniškos prigimties: Helene Michelau (1880–1967) mokėsi Fotografijos mokykloje Berlyne, vėliau Rostoke buvo įkūrusi meninės ir mokslinės fotografijos ateljė.

1913 m. seserų gyvenimo centru tapo Karaliaučius. Emancipuotos kūrėjos įsikūrė gražiajame Amalienau vilų priemiestyje, beje, išlikusiame iki šių dienų Karaliaučiaus centrinio rajono sudėtyje. Name, kuriame apsigyveno menininkės, jau veikė jų kaimynės tapytojos ir dailės dirbinių kūrėjos Gertrud Windelband dirbtuvės. Šios tapo vienu iš Karaliaučiaus meno gyvenimo centru ir ypač išsiskyrė kaip moterų bei menininkių sambūrio vieta. Seserys Michelau aktyviai dalyvavo to meto meno gyvenime ir keliavo po visą Vokietiją. Tačiau Rytprūsiai visada išliko jų menine tėvyne.

Tyrinėti seserų Michelau kūrybinį likimą šiomis dienomis ėmėsi Liubeke (Vokietija) gyvenanti tolima jų giminaitė Lore Drath, kuri surinko medžiagą parodai. Joje bus eksponuojami seserų paveikslai ir fotografijos darbai, istoriniai dokumentai, leisiantys susidaryti savo įspūdį apie menininkių gyvenimo bei kūrybos realijas.

Apmaudu, kad dauguma A. Michelau aliejinės tapybos kūrinių nėra išlikę iki šių dienų. Parodoje bus galima pamatyti jos akvarelių. O štai H. Michelau kurtos fotografijos šiandien atrodo stebėtinai aktualios, nes pozavimu ir kompozicija labai primena šių dienų asmenukes. Parodos eksponatai lyg mozaika surinkti iš privačių kolekcijų, didžioji dalis atkeliauja iš Vokietijos, o akvarelę „Kurėnas Nidoje“ parodai paskolino Klaipėdos meno kolekcininkas Aleksandras Popovas.

Fotografavo Gintautas Beržinskas