Rugpjūčio 18-tos vakarą Rašytojo Thomo Manno muziejuje skleidėsi fortepijono muzikos šviesa...
Pianistas Viktoras Paukštelis visiems pateikė malonią staigmeną – drauge su juo atvyko bei koncertą pradėjo pianistė Nora Ray. Vėliau jiedu drauge skambino „įgarsindami“ tiek Viktoro Paukštelio, tiek tapytojo Leo Ray kurtas animacijas. 
Ačiū visiems, drauge besimėgavusiems šiuo puikiu muzikos vakaru ant Uošvės kalno!

Nuotraukos Editos Anglickaitės-Beržinskienės