Smagu ne tik marginti, bet ir valgyti pavasarį atgimstančio pasaulio simbolį – margutį! 

Kovo 27 d. Nidos KTIC „Agila“ drauge su smalsiaisiais ir kūrybingaisiais edukacijos „Šventų Velykų belaukian“ dalyviais išbandėme vieną seniausių marginimo vašku būdą, aptarinėdami senųjų raštų simboliką bei prasmę. Edukacijos rengėjos – folkloro ansamblio „Giedružė“ vadovė Audronė Buržinskienė ir Neringos muziejų edukatorė Edita.
Nuotaikingų ir pabudinančių šv. Velykų! 

Nuotraukos Editos Anglickaitės-Beržinskienės