Smagu ne tik marginti, bet ir valgyti pavasarį atgimstančio pasaulio simbolį - margutį! 

Kovo 27 d. Nidos KTIC "Agila" drauge su smalsiaisiais ir kūrybingaisiais edukacijos "Šventų Velykų belaukiant" dalyviais išbandėme vieną seniausių marginimo vašku būdą, aptarinėdami senųjų raštų simboliką bei prasmę. Edukacijos rengėjos - folkloro ansamblio "Giedružė" vadovė Audronė Buržinskienė ir Neringos muziejai edukatorė Edita.
Nuotaikingų ir pabudinančių šv. Velykų! 

Nuotraukos Editos Anglickaitės-Beržinskienės