Liepos 12 d. vakarą doc. dr. Nijolė Strakauskaitė praturtino visų susirinkusiųjų protus ir širdis vertingomis žiniomis apie pirmojo Nerijos muziejaus atsiradimo istorinį kontekstą, apie šios unikalios idėjos įgyvendintojus – Nidos mokyklos mokytoją Henry Fuchs'ą ir Nidos dailininkų kolonijos ekspresionistą, Hermano Blodės žentą Ernst'ą Mollenhauer'į bei kitus Rytų Prūsijos provincijos šviesuolius, suvokusius tokio muziejaus atsiradimo svarbą ir būtinybę.
Ačiū visiems, susirinkusiems į Rašytojo Thomo Manno muziejuje vykusią paskaitą „Nerijos muziejui 85-eri“. 

Nuotraukos Editos Anglickaitės-Beržinskienės