Nuostabiai saulėtą spalio 12-osios vakarą Thomo Manno muziejaus svetainėje klausėmės poetų Onos Jautakės, Petro Gintalo, Artūro Šilansko, Danieliaus Milašausko, Dalios Tamošauskaitės, Mindaugo Valiuko, Godos V. Bendoraitienės, Audreolės Pivorės ir Edmundo Atkočiūno Nidoje sukurtų haiku posmų, kurie ne tik nardino mus į gyvenimo trapumo gilumas, bet ir leido nuoširdžiai šypsotis ir juoktis... Visi išgirsti kūriniai sukurti Nidoje, dalyvaujant Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus rezidencijų projekte „Trys eilutės - gili prasmė. Haiku kūrybinės dirbtuvės“. Ačiu visiems, buvusiems drauge! 

Nuotraukos Editos Anglickaitės-Beržinskienės