Birželio 14-ąja susirinkome Eduardo Jonušo namuose paminėti jautrią ir ypatingą mūsų tautai dieną...Gedulo ir Vilties. Tai Atminties puoselėjimo reiškinys, svarbus mums visiems, kurį savo darbais tęsia ir projektas MISIJA SIBIRAS. Jo dalyviai – Simas ir Lukas – buvo drauge bei pristatė šio svarbaus Lietuvai projekto esmę ir subtilumus.

Ypatingas ačiū Neringos tremtiniams, susirinkusiems ir savo buvimu palaiminusiems šį svarbų vakarą. Ačiū visiems, buvusiems drauge! 

Nuotraukos Editos Anglickaitės-Beržinskienės