Rugpjūčio 10 dieną palydėjome džiazo muzikos virpėjimais, skardenimais ir šlamesiais...
Rašytojo Thomo Manno muziejuje dievo ir žmogaus kurtais instrumentais grojo RŪTA JAKULYTĖ (vokalas) ir ARTŪRAS ANUSAUSKAS (fortepijonas).
Ačiū visiems, dalyvavusiems muzikos puotoje!

Nuotraukos Gintauto Beržinsko