Kontaktai

Darbuotojų sąrašas, kontaktai, pareigos

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaryti nesivadovaujant konkrečia schema, todėl kiekvieno darbuotojo el. pašto adresas (pagal vardą, atliekamą funkciją arba bendrasis įstaigos) yra pateikiamas žemiau lentelėje. 

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas

Dr. Lina Motuzienė

Direktorė

846952260 lina@neringosmuziejai.lt

Dr. Indrė Žigeu

Direktoriaus pavaduotoja 846952260 indre@neringosmuziejai.lt
Genovaitė Grigaitienė

Fondų saugotoja

865201166 fondai@neringosmuziejai.lt

Ingrida Vaitkuvienė

Vyriausioji buhalterė

846952260

buhalterija@neringosmuziejai.lt

Vitalija Teresa Jonušienė

Muziejininkė-istorikė

846952260

info@neringosmuziejai.lt

Edita Anglickaitė-Beržinskienė (motinystės atostogose)

Muziejininkė-edukatorė

846952260 edukacija@neringosmuziejai.lt

Jūratė Ruzveltienė

Muziejaus ekskursijų vadovė

846952260 info@neringosmuziejai.lt
Sigita Vaškaitienė (motinystės atostogose) Programų koordinatorė 846952260 vadyba@neringosmuziejai.lt
Diana Povilanskienė

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

846952260 info@neringosmuziejai.lt
Danutė Kaškevičienė Muziejaus kasos apskaitininkėmuziejaus prižiūrėtoja-kasininkė 846952260 info@neringosmuziejai.lt
Saulius Grigaitis

Archyvaras-muziejaus prižiūrėtojas

846952260 info@neringosmuziejai.lt
Danutė Košienė Muziejaus prižiūrėtoja-kasininkė 846952260 info@neringosmuziejai.lt
Aivaras Motuzas Kompiuterinių sistemų specialiastas 846952260 info@neringosmuziejai.lt

Rimgaudas Stūrys

Specialistas ūkio reikalamsvairuotojas 846952260

info@neringosmuziejai.lt

Albina Stūrienė Valytoja 846952260 info@neringosmuziejai.lt
Regina Šulcienė Valytoja 846952260 info@neringosmuziejai.lt

Informacija atnaujinta 2018-01-17