Įstaigos vadovas

 

Neringos muziejai direktorė dr. Lina Motuzienė

Išsilavinimas:

2016 m. apginta jungtins Lietuvos istorijos instituto ir Klaipdos universiteto istorijos krypties disertacija.
2006–2008 m.
gytas Baltijos aliistorijos magistrantros laipsnis Klaipdos universitete.                                              2002–2006 m. gytas istorijos bakalauro laipsnis Klaipdos universitete.

Darbo patirtis:

Nuo 2016 m. rugsjo 1 d. – Neringos muziejai direktor
Nuo 2008 m. lapkriio 7 d. – VšĮ „Thomo Manno kultros centras“ direktor
Nuo 2008 m. rugsjo 1 d. iki 2009 m. birelio 1 d. – asistentKlaipdos kolegijos Humanitarinimokslfakultete Kultros vadybos katedroje. Dstomas dalykas: rekreacijos ir kultrinio turizmo organizavimas.
Nuo 2008 m. liepos 1 d. – muziejinink
-programkoordinatorRaytojo Thomo Manno memorialiniame muziejuje.
Nuo 2005 m. rugs
jo iki 2008 m. liepos 1 d. administratorKlaipdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.
2005 m. liepa – rugs
jis – metodininkKlaipdos kultrkomunikacijcentre.

 

Patirtis ES ir kitų projektų įgyvendinime:

 • 2005 m. liepa – rugsėjis - tarptautinio kultūros paveldo projekto „Neužšąlanti kultūra: mitas ar realyb?“ organizator. Pareigos: administravimas, tarptautiniai ryiai, vieieji ryiai.
 • Europos Sjungos ir Roberto Boscho fondo finansuoto tarptautinio projekto HALMA 2008-2013 m. vadovLietuvoje. Pareigos: projekto administravimas, tarptautinstrategijos planavimas, ryiai su visuomene.
 • Tarptautinio projekto “Letters to Milosz”, finansuoto Europos kultros fondo ir Europos komisijos, vadovLietuvoje, 2013 m. Pareigos: vadovavimas, administravimas, projekto strateginis planavimas.
 • Europos ekonomins erdvs finansinio mechanizmo kultros ir gamtos paveldo isaugojimo ir atgaivinimo projekto „Meetings between employees of the Thomas Mann Museum in Nida (Lithuania) and the employees of the Hamsun Centre, Hamarøy (Norway)” vadov, 2013 m. Pareigos: vadovavimas, administravimas, strateginis planavimas.
 • Europos regionins pltros fondo idalies finasuotas Lietuvos-Lenkijos-Rusijos «CROSSROADS 2.0» - «Lagoons as crossroads for tourism and interactions of peoples of South-East Baltic: from the history to present» ekspert, 2013-2014 m.
 • Europos ekonomins erdvs finansinio mechanizmo Europos kultros paveldo kultros ir menų įvairovs skatinimo programos projektas „Veiklos vykdytojo ir veiklos partnerivizitai vieniems pas kitus, siekiant parengti donorpartnerysts projekt“ ekspert, 2014 m.
 • Tarptautinio projekto „Baltic Sea History“, finansuoto Europos komisijos, vadovLietuvoje. alys, dalyvavusios projekte: Vokietija, Lenkija, Estija ir Latvija. Patirtis: administravimas, strateginis planavimas, ekspertavimas, 2012-2014 m.
 • Tarptautinio projekto “Tarptautinis Thomo Manno festivalis”, vadov. Pareigos: vadovavimas, administravimas, strateginis planavimas, ryiai su visuomene, 2008-2016 m.
 • 2013-2014 m. projekto “Raytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus ekspozicijos atnaujinimas” vadov.
 • 2016-2017 m. programos “Klaipda – kultros sostin” projekto “„Nuostabiosios ems beiekant. Kultrinio turizmo marrutas nuo Nidos dailininkkolonijos iki Prano Domaiio“ vadov.
 • Nuo 2009 m. tstinio leidinio “Almanachas “Nidos ssiuviniai” sudarytoja (2014 m. ileistas X tomas).

 

Suorganizuoti mokslo renginiai:

 • 2017 m. sausio 19-20 d. surengtas mokslinis seminaras „Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didiajame kare”.
 • 2016 m. rugsjo 15-17 d. surengtas mokslinis seminaras „Teissukilti”.
 • 2009 m. spalio 2-3 d. suorganizuota tarptautinmokslinkonferencija „Identiteto lūžiai: RytPrsija – PrsLietuva – Maoji Lietuva“.
 • 2010 m. gegužės mn. 20-21 d. suorganizuotas jungtins Lietuvos istorijos instituto ir Klaipdos universiteto istorijos krypties doktorantseminaras.
 • 2011 m. balandio mn. 21-22 d. suorganizuotas jungtins Lietuvos istorijos instituto ir Klaipdos universiteto istorijos krypties doktorantseminaras.
 • 2011 m. gegužės mn. 27-28 d. suorganizuotas tarptautinis mokslinis seminaras „Erdvipasisavinimas RytPrsijoje“, vyks Klaipdos universitete.
 • 2011 m. rugsjo mn. 9-10 d. suorganizuotas tarptautinis mokslo seminaras „A. Bezzenbergeris – etnografas ir akademins baltistikos pradininkas“.
 • 2012 m. rugsjo 21-22d. suorganizuotas seminaras „Kurinerijos etnintradicija kultros asmenybipalikime XIX a. pab. - XX a.“
 • 2013 m. rugsjo 20–22 d., tarptautinkonferencija „Kontakte und Kulturtransfer im historischen Raum Ostpreußen (1700-2000) / Contacts and Cultural Transfer in Historical Area of East Prussia (1700-2000)“ („Kontaktai ir kultrinis transferas istorinje RytPrsijos erdvje“), kartu su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos centru, Berlyno technikos universiteto Antisemitizmo studijcentru (Zentrum für Antisemitismusforschung) ir Academia Baltica (Sankelmark, Vokietija).

 

Publikacijų sąrašas:

 • МОТУЗЕНЕ, Лина. Томас Манн – символ идентитета в двух культурах (например Куршской косы). In Pamięć i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda) (Rozprawy i Materiały Orodka BadaNaukowych im. Wojciecha Ktrzyskiego w Olsztynie, Nr. 249). Pod red. T. CHRZANOWSKIEGO. Olsztyn, 2009, s. 108–115.
 • Motuzien, Lina. Istorins atminties problematika Klaipdos, Oltyno ir Kaliningrado srities mokslininkdmesio centre. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga RytPrsijoje: faktai ir istorins įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Klaipda, 2009, p. 343-344.
 • МОТУЗЕНЕ, Лина. Фотография в контексте культурной памяти Восточной Пруссии. In Культурное наследие Восточной Пруссии. Ч. 2. Сост. Г. БЛАЖЕНЕ, Н. ЛИХИНА. Калининград, 2011, с. 38-43.
 • Strakauskait, N., Motuzien, L. Kurinerija Hugo Scheu atvirukkolekcijoje (XIX a. pabaiga - XX a. pradia). Klaipda, 2010
 • Motuzien, Lina. „Praeities simboliaktualizavimas Kaliningrade po 1990 met: bdingiausitendencijapibrėžtys“. In Erdvipasisavinimas RytPrsijoje XX amiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. Vasilijus Safronovas. Klaipda: Klaipdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2012.

 

Papildoma informacija:

Usienio kalbmokjimas: lietuvi(gimtoji), rus, angl, vokiei, lenk(pagrindai).

Kompiuterinis ratingumas: Windows, Mac OS X operacins sistemos, Microsoft Office programos (Word, Exel, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote), Adobe Lightroom ir kt.

Informacija atnaujinta 2017-02-01 d.