Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 Už 2018 m. 

Už 2017 m. 

Už 2016 m.